• 2013-11-07

Bogota. Miasto na krawędzi

Od 23 listopada CSW Łaźnia w Gdańsku zaprasza na wystawę Bogota. Miasto na krawędzi. Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie dwudniowy przegląd filmów dokumentalnych pt. Wizje Kolumbii.

Jaime Avila, Landscapes of Dust (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jaime Avila, Landscapes of Dust (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa Bogota. Miasto na krawędzi jest próbą artystycznego opisu stolicy Kolumbii, spojrzenia na miasto oczami artystów, których prace koncentrują się na byciu w centrum – doświadczeniu życia i pracy w mieście. Bogota w ostatnich latach stała się jedną z mega metropolii Ameryki Łacińskiej z jednej strony charakteryzującą się szybkim tempem rozwoju, multikulturowością, z drugiej problemami społecznymi i brakiem bezpieczeństwa. Historia kraju, społeczeństwa i wielu kolumbijskich rodzin to historia przemocy, karteli narkotykowych, politycznej korupcji. Pomimo problemów, miasto określane jest mianem raju intelektualnego ducha charakteryzującego się wolnością słowa i wielogłosowością. Jak ta sytuacja wpływa na artystów?

Prace prezentowane w ramach wystawy analizują zagadnienia miejskiego życia Bogoty – kanały komunikacji, rytmy codzienności, nieprzewidywalność rzeczywistości. Artyści pytają o sposoby radzenia sobie z niedoskonałościami systemu, w którym miejski rozwój jest fikcją, a struktury władzy charakteryzują się daleko idącą nieprzewidywalnością. Opisując miasto artyści rozwinęli krytyczny język, charakteryzujący się słodko-gorzkim śmiechem. Uśmiech przez łzy odsłania problemy – nieporządek, konsumeryzm, biedę, przemoc, korupcję. Czarny humor prac wydaje się być jednak strategią przetrwania. Inną możliwością jest ucieczka w wyobraźnię, stworzenie równoległej rzeczywistość ponad brudnymi uliczkami Bogoty.

Artyści prezentujący swoje prace w ramach wystawy opisując miasto rozwinęli subtelny język w mówieniu o społecznych aspektach bycia mieszkańcem Bogoty. Przegląd filmów dokumentalnych Wizje Kolumbii doda inny aspekt do miejskich narracji, każdy z utworów prezentowanych w jego ramach mówić będzie o problemach społecznej rzeczywistości Kolumbii – mafiach narkotykowych, przemocy, paramilitarnych organizacjach, będzie ukazywać historię kraju oczami artystki Beatrice Gonzales. Filmy stworzą ciekawy kontrapunkt dla prac młodych artystów prezentowanych w ramach wystawy, przybliżając polskiemu odbiorcy rzeczywistość Kolumbii, pomogą zrozumieć strategię młodego pokolenia artystów.

Złożona sytuacja społeczno-polityczna Kolumbii w ostatnim sześćdziesięcioleciu znajdowała stałe odzwierciedlenie w kinematografii tego kraju, zwłaszcza w filmach dokumentalnych. Ten krótki pokaz nie może i nie próbuje objąć wszystkich aspektów tak skomplikowanej rzeczywistości. Filmy zostały dobrane ze względu na wyjątkowe podejście ich reżyserów do powtarzających się skojarzeń z Kolumbią obecnych w powszechnej świadomości – przemocy, konfliktów zbrojnych i jej skutków oraz handlu narkotykami. Ale przede wszystkim dokumenty te ukazują nam niemal czarodziejską zdolność kolumbijskiego narodu do przetrwania i odradzania się – motyw tak często obecny w dziełach najsłynniejszego kolumbijskiego pisarza, Gabriela Garcíi Márqueza

Prezentacje jest jedną z serii ramach w ramach projektu Cities on the edge, który ma na celu analizę sztuki obszarów na krawędzi – poza granicami naszych zainteresowań, kojarzonymi bardziej z konfliktami niż sztuką. Projekt dofinasowany został ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Artyści: Jaime Ávila, Alberto Lezaca de Paz, Andrés R. Londoño, Adriana Salazar
Kuratorzy: Sylwia Krasoń, John Angel Rodriguez

Bogota. Miasto na krawędzi
23 listopada 2013 r. – 19 stycznia 2014 r.
CSW Łaźnia, ul. Jaskółcza 1
Gdańsk Dolne Miasto

Wizje Kolumbii. Przegląd filmów dokumentalnych
23-24 listopada 2013 r.
Kinoport, ul. Strajku Dokerów 5
Gdańsk-Nowy Port

Dodaj komentarz