• 2013-11-06

Tadeusz Dobosz rekonstruuje wystawę z III Złotego Grona

Od 8 listopada w Galerii BWA w Zielonej Górze można oglądać wystawę prac Tadeusza Dobosza pt. Aranżacja przestrzenna. Rekonstrukcja.

Makieta aranżacji przestrzennej Tadeusza Dobosza. Fot. Karolina Spiak, 2013 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Makieta aranżacji przestrzennej Tadeusza Dobosza. Fot. Karolina Spiak, 2013 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa jest próbą rekonstrukcji przestrzennej aranżacji z głośnej wystawy Przestrzeń i wyraz, pokazanej w Zielonej Górze w ramach legendarnej imprezy plastycznej – III Złotego Grona z 1967 roku. Przypadająca w tym roku pięćdziesiąta rocznica powstania wystaw Złotego Grona, które odegrały znaczącą rolę w całokształcie polskiego życia artystycznego, stała się okazją do odtworzenia instalacji Tadeusza Dobosza.

Choć prezentowane dzieło traktować należy raczej jako próbę zrekonstruowania pierwowzoru sprzed niemal półwiecza, zaznaczyć należy, iż cytat ten wyszedł spod ręki samego twórcy. Tym samym artysta daje wyjątkową możliwość cofnięcia się w czasie i odtworzenia instalacji, która została zachowana jedynie w postaci fotograficznej dokumentacji.

Instalację artysty można scharakteryzować na zasadzie przeciwieństw. Panujący wewnątrz instalacji mrok i ciszę przerywa wibrujące światło i dźwięk. Statyczne pnie drewna i umieszczone ponad nimi inne elementy przestrzenne zdają się trwać niewzruszone. Dzięki muzyce, inspirowanej twórczością Karlheinza Stockhausena, instalacja odwołuje się do pojęcia czwartego wymiaru – czasu.

Tadeusz Dobosz (ur. 1937) jest autorem i współautorem wielu projektów plenerowych i pomników oraz wielokrotnym uczestnikiem sympozjów Złotego Grona. Studiował na Wydziale Rzeźby w pracowni Jerzego Bandury na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1957-1963). Był inicjatorem i twórcą wielu wydarzeń artystycznych, m.in. Ogólnopolskich Spotkań Rzeźbiarskich, wystawy Pomnik i słowo (1971). Autor medalu Złotego Grona (1963). Mieszka i pracuje w Zielonej Górze.

Kuratorzy: Nora Markiewicz, Romuald Demidenko
Dźwięk: Konrad Kozubek

Tadeusz Dobosz, Aranżacja przestrzenna. Rekonstrukcja
Wernisaż: 8 listopada 2013 roku, godz. 19.00
Wystawa potrwa do 1 grudnia 2013 roku
Galeria BWA w Zielonej Górze

Dodaj komentarz