• 2013-11-06

Dizajn_Wawa open call – wyniki

Ogłoszono już projekty, które niebawem będzie można zobaczyć na wystawie w ramach tegorocznej edycji projektu Dizajn_Wawa 2013: Koegzystencja.

Dizajn_Wawa 2013: Koegzystencja / Open call: Dizajn dla różnorodności (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dizajn_Wawa 2013: Koegzystencja / Open call: Dizajn dla różnorodności (źródło: materiały prasowe organizatora)

Spośród kilkudziesięciu zgłoszonych prac jury w składzie Aleksandra Wasilkowska, Joanna Erbel, Joanna Kusiak i Grzegorz Piątek wybrało trzy najciekawsze projekty.

Na wystawie zaprezentowane zostaną:

  • Projekt URBalance, autorstwa Grzegorza Młynarskiego (Kwiatkibratki), który proponuje projekt zielonej partycypacji, łącząc udział mieszkańców w podejmowaniu decyzji z uwarunkowaniami ekologicznymi. Uzasadnienie jury: za kompleksowe podejście do miasta jako złożonego ekosystemu, spojrzenia na kwestii partycypacji i prawa do miasta z perspektywy zrównoważonego rozwoju oraz wytyczanie nowego horyzontu myślenia o urbanistyce.
  • Zrzeszenie Dóbr Lokalnych (ZDL), autorstwa Jacka Kołodziejskiego, aplikację pozwalającą lokalizować drobne rzemiosło i lokalne usługi w wybranej okolicy. Uzasadnienie jury: za zwrócenie uwagi na problem znikania lokalnych usług, małych sklepików i punktów rzemieślniczych oraz podkreślenie znaczenia lokalności. ZDL zbiera te miejsca w sieć – ale sieć o niekomercyjnym, ale raczej społecznym charakterze. Zaletą jest, że jeśli zostanie zrealizowany będzie wsparciem zarówno dla oddolnych inicjatyw działających na rzecz ochrony małych lokalnych punktów usługowych, jak i polityki lokalowej m.st. Warszawy, aby mogła lepiej odpowiadać na lokalnej potrzeby.
  • Poczekalnia, autorstwa Kamili Szejnoch, polegający na stworzeniu miejsca do siedzenia i czekania w obrębie trybuny honorowej na placu Defilad, przy dworcu autobusowym. Uzasadnienie jury: za próbę zmierzenia się z tak trudną i alienującą przestrzenią jaką są okolice placu Defilad oraz na zaproponowanie czasowego rozwiązania, które realnie poprawi codzienny komfort życia podróżujących autobusami do podwarszawskich miejscowości. Projekt Kamili Szejnoch Poczekalnia oswaja przestrzeń Placu Defilad, w sposób, który omija obecne problemy z własnością i planami zagospodarowania na placu. Jednocześnie wychodzi naprzeciw potrzebom pasażerów nieformalnego dworca – grupie, której potrzeby były dotychczas mało zauważane. Siedziska Kamili Szejnoch z widokiem na Pałac będą na pewno zawsze zajęte.

Tematem tegorocznej edycji projektu Dizajn_Wawa jest koegzystencja, czyli problem współistnienia w przestrzeni miasta różnych grup społecznych, o rozmaitym potencjale ekonomicznym, w odmienny sposób manifestujących swoje aspiracje, ale jednak połączonych wspólnotą mieszkania w granicach tego samego miasta.

Organizator: Fundacja Bęc Zmiana.

Dizajn_Wawa 2013: Koegzystencja
Wyniki open call: 4 listopada 2013 r.

Dodaj komentarz