• 2013-11-05

Recepcja i odmiany antyku w Polsce i Rosji w okresie neoklasycyzmu

Zamek Królewski w Warszawie zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową, organizowaną we współpracy z Archivio del Moderno w Mendrisio oraz Państwowym Muzeum Ermitażu w Sankt Petersburgu, pt. Recepcja i odmiany antyku w Polsce i Rosji…, która potrwa od 6 do 8 listopada.

„Recepcja i odmiany antyku w Polsce i Rosji w okresie neoklasycyzmu” – plakat (źródło: materiały prasowe)

„Recepcja i odmiany antyku w Polsce i Rosji w okresie neoklasycyzmu” – plakat (źródło: materiały prasowe)

Sympozjum, które odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie, to trzecia i ostatnia z sesji w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej przekazywaniu tradycji antyku w Rosji i Polsce w epoce neoklasycyzmu. Wchodzi ono w zakres projektu badawczego, wspieranego przez Archivio del Moderno w Mendrisio, Zamek Królewski w Warszawie oraz Państwowe Muzeum Ermitażu w Sankt Petersburgu we współpracy z Osservatorio Quarenghi w Bergamo. Po sesjach zorganizowanych w Villa Vigoni w Loveno di Menaggio (6–8 marca 2008 r.) we współpracy z Bibliotheca Hertziana (Instytut Historii Sztuki im. Maxa Plancka w Rzymie) oraz w Państwowym Muzeum Ermitażu w Sankt Petersburgu (29 i 30 października 2008 r.) obecna sesja ma na celu dalsze pogłębienie wiedzy o wszelkich powiązaniach, jakie powstały dzięki transferowi kulturowemu opartemu na tradycji antycznej, szczególnie w 2. połowie XVIII w. (także w czasach późniejszych, co najmniej do pierwszych trzech dekad XIX w. włącznie) na obszarze pomiędzy Imperium Rosyjskim, Rzecząpospolitą Obojga Narodów i Półwyspem Apenińskim – kolebką tego kultu, którego ośrodek stanowił Rzym.

Dzięki połączeniu badań i doświadczeń kulturowych będzie można uzyskać bardziej precyzyjny i nowoczesny obraz dojrzewania europejskiej kultury artystycznej i architektonicznej w okresie od wstąpienia na tron Katarzyny II w Rosji w roku 1762 i elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego na króla Polski i Litwy w 1764 r., aż do śmierci cara Aleksandra I w roku 1825 i powstania listopadowego w Polsce w roku 1830.

Języki konferencji: polski, rosyjski, włoski. Tłumaczenie symultaniczne.

Recepcja i odmiany antyku w Polsce i Rosji w okresie neoklasycyzmu
Od 6 do 8 listopada 2013 roku
Zamek Królewski w Warszawie

Dodaj komentarz