• 2013-11-05

Konserwacja muzealiów do dworu w Kłóbce

Od 4 do 17 listopada w gmachu Zbiorów Sztuki Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku będzie można oglądać cenne zabytki, które zostały poddane konserwacji w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dziedzictwo Kulturowe – priorytet Wspieranie działań muzealnych.

Krzesło z XIX wieku po konserwacji, fot. z arch. MZKiD we Włocławku (źródło: materiały prasowe)

Krzesło z XIX wieku po konserwacji, fot. z arch. MZKiD we Włocławku (źródło: materiały prasowe)

Do zadań w ramach Programu MKiDN Konserwacja muzealiów przeznaczonych na ekspozycje stałe do dworu w Kłóbce zostały wybrane cenne ze względów artystycznych i historycznych zabytki, będące w stanie nienadającym się do eksponowania, których konserwacja wymagała nakładów przekraczających możliwości finansowe muzeum.

W grupie tej znalazły się:

  • Pianino marki Pleyel z l. 60. XIX w., pamiątka po Marii z Wodzińskich Orpiszewskiej, pochodzące z dworu w Kłóbce (zakupione w ubiegłym roku także w ramach Programu MKiDN i wsparcia Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego);
  • Komoda intarsjowana, rokokowa z XVIII w. – wyrób polski, przykład wysokiej klasy kunsztu stolarskiego;
  • Portret olejny na płótnie pędzla Józefa Peszki z 1820 r. przedstawiający Kajetana Ozdobę Florkiewicza, pełniącego wiele zaszczytnych funkcji, m.in. marszałka Sejmu Rzeczpospolitej w 1817 r.;
  • Siodło paradne, wschodnie z XVIII w. z pokryciem z bogato zdobionej tkaniny jedwabnej, które według przekazów należało do generała Augustyna Słubickiego, właściciela Izbicy Kujawskiej;
  • Toaletka i krzesła z XIX w. pochodzące z dworów z okolic Włocławka.

Zabytki te wraz z meblami, które także w ramach programu MKiDN zostały poddane gruntownej konserwacji w 2011 r., przeznaczone są na ekspozycje w odbudowywanym dworze w Kłóbce. Przygotowywane obecnie wystawy stałe odtworzą wnętrze kujawskiego dworu z okresu międzywojennego, przypomną sylwetki z patriotycznego rodu Orpiszewskich i przede wszystkim dzieje jedynej narzeczonej Chopina – Marii z Wodzińskich (1819–1896), która mieszkała tam w ostatnich latach życia. W aranżacji wnętrz zostaną wykorzystane muzealia wyłącznie z kolekcji Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej.

Przeznaczone do dworu w Kłóbce obrazy, meble, pamiątki były przez lata gromadzone drogą zakupów terenowych, czasem pochodziły z darów, do muzeum trafiały niejednokrotnie w złym stanie zachowania. Dziś są niezwykle cennym świadectwem kultury materialnej szlachty kujawskiej. Warunkiem wstawienia ich na ekspozycje jest we wszystkich przypadkach kosmetyka, a w wielu gruntowna konserwacja.

Przeprowadzona w tym roku konserwacja wybranych zabytków w specjalistycznych pracowniach Włocławka i Torunia sprawiła, że kolejne istotne dla prezentacji dziejów ważnych osobistości w historii Kujaw cenne pamiątki zgromadzone w muzeum nabrały blasku i że realizacja ekspozycji stałych w Kłóbce jest coraz bliższa.

Prace konserwatorskie zostały wykonane w Toruniu przez konserwatora tkanin dr Dorotę Jutrzenkę-Supryn, przez konserwatora malarstwa Edytę Hankowską-Czerwińską oraz w Pracowni Renowacji Mebli Romana Wietrzyckiego we Włocławku.

Konserwacja muzealiów przeznaczonych na ekspozycje stałe do dworu w Kłóbce
Wystawa czynna od 4 do 17 listopada 2013 roku
Gmach Zbiorów Sztuki Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

Dodaj komentarz