• 2013-11-04

Ocalone losy żydowskich ofiar

5 listopada o godzinie 12.00 w Ośrodku Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie odbędzie się wydarzenie artystyczne Misterium Pamięci Ocalone Losy.

„Misterium Pamięci Ocalone Losy” (źródło: materiały prasowe)

„Misterium Pamięci Ocalone Losy” (źródło: materiały prasowe)

Jest to kontynuacja Misterium zrealizowanego 17 marca 2012 roku w związku z 70. rocznicą rozpoczęcia Akcji Reinhardt – zagłady Żydów w Generalnym Gubernatorstwie. Wzięli w nim udział ocaleni z Zagłady Żydzi – mieszkańcy Lublina oraz ich potomkowie z Izraela, USA, Francji i Wielkiej Brytanii. Misterium Ocalone Losy 2013 jest formą upamiętnienia 70. rocznicy zakończenia Akcji Reinhardt w Lublinie, której ostatnim etapem była egzekucja ponad 18 tys. żydowskich więźniów Majdanka 3 listopada 1943 w ramach Akcji Erntefest. W Misterium wezmą udział Świadkowie Historii – mieszkańcy miasta pamiętający okres niemieckiej okupacji i Zagładę ludności żydowskiej. To oni przekażą pamięć o tamtych wydarzeniach lubelskim licealistom. Uczestnikami Misterium Ocalone Losy 2013 będą uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Hetmana Zamoyskiego w Lublinie.

W przestrzeni Ośrodka zostanie przygotowanych kilkanaście miejsc, w których mieszkańcy miasta – świadkowie zagłady lubelskich Żydów – opowiadać będą o wojennych wydarzeniach młodym ludziom. Każda z tych historii zostanie zarejestrowana, aby po spisaniu i opracowaniu stać się częścią dokumentalnej książki Misterium Pamięci Ocalone Losy. Podczas Misterium przestrzeń Ośrodka będzie otwarta dla wszystkich, którzy zechcą tam przyjść. Misterium będzie miało charakter parateatralnego działania z pogranicza teatru dokumentu. Będzie to też symboliczny akt przekazania Pamięci o dramatycznych wydarzeniach Zagłady młodemu pokoleniu.

„Misterium Pamięci Ocalone Losy” (źródło: materiały prasowe)

„Misterium Pamięci Ocalone Losy” (źródło: materiały prasowe)

Misterium Pamięci Ocalone Losy
5 listopada 2013 roku
Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie

Dodaj komentarz