• 2013-10-30

Armenia – na rozdrożu świata

9 listopada o godzinie 16.00 odbędzie się spotkanie z kulturami świata w leśnickim Centrum Kultury ZAMEK. Tym razem bohaterem wieczoru będzie kultura państwa o blisko 3000-letniej historii – Armenii.

„Armenia - na rozdrożu świata” Centrum Kultury Zamek we Wrocławiu - plakat (źródło: materiały prasowe)

„Armenia - na rozdrożu świata” Centrum Kultury Zamek we Wrocławiu - plakat (źródło: materiały prasowe)

Armenia (inaczej Hajastan) na północy graniczy z Gruzją, na wschodzie z Azerbejdżanem, południowym wschodzie z Iranem, na zachodzie z Turcją. Ze względu na położenie geograficzne w przeciągu całej swej historii była terenem ścierania się wpływów sąsiadujących mocarstw. Między innymi z tego powodu życie w samej Armenii jest na tyle trudne, że obecnie 80% Ormian żyje na emigracji, choć tęskni do kraju ojczystego. Początki Armenii sięgają czasów biblijnych. Według tradycji górą, na której osiadła Arka Noego był Ararat, święta góra Ormian.

Ormianie to naród indoeuropejski zamieszkujący początkowo obszar Zakaukazia i Wyżyny Armeńskiej posługujący się językiem ormiańskim. Ten starożytny, 3000-letni naród szczyci się bogatą kulturą i wspaniałą, choć tragiczną, historią. Jednym z filarów tożsamości Ormian jest przynależność do jednego z trzech głównych Kościołów ormiańskich. Ormianie to najstarszy chrześcijański naród na świecie – chrzest przyjęli w 301 r. n.e.

W programie wieczoru znajdą się: spotkanie z rdzennymi Ormianami, koncert muzyki ormiańskiej, warsztaty linorytnicze alfabetu ormiańskiego, poczęstunek tradycyjnych potraw ormiańskich oraz spotkanie z Norbertem Skrzyńskim, który przemierzył Armenię na rowerze. Dla najmłodszych miłośników nieznanych kultur zostanie wydzielona specjalna strefa do zabaw.

Impreza została zorganizowana we współpracy z Towarzystwem Ormian Polskich.

Armenia – na rozdrożu świata
9 listopada 2013, godz. 16.00
Centrum Kultury Zamek we Wrocławiu-Leśnicy

Dodaj komentarz