• 2013-10-26

Kolejny Bruno Schulz Festiwal już za miesiąc

Od 20 do 24 listopada we Wrocławiu będzie miał miejsce międzynarodowy festiwal sztuki i literatury Bruno Schulz Festiwal.

Bruno Schulz – patron BSF – pozostaje jednym z najczęściej czytanych, tłumaczonych, komentowanych i adaptowanych autorów piszących w języku polskim na świecie. Od końca roku 2012 prawa do jego twórczości weszły w domenę publiczną, co oznacza, że za sprawą możliwych wznowień (nie tylko w Polsce, ale i poza granicami naszego kraju) dzieło autora Sanatorium pod Klepsydrą będzie jeszcze intensywniej obecne w kulturowym krwioobiegu.

Bruno Schulz jest także symbolem tragicznej historii narodu żydowskiego i ofiarą Holokaustu – najdrastyczniejszego epizodu w europejskiej historii narodu żydowskiego.

Stąd decyzja o postawieniu figury Bruno Schulz jako podstawowego znaku cyklicznego festiwalu – święta sztuki i literatury.

Każdej edycji BSF towarzyszy sesja naukowa na Uniwersytecie Wrocławskim. W roku 2013 odbędzie się sesja poświęcona Tadeuszowi Różewiczowi.

BSF ma za zadanie kreować wyjątkowe wydarzenia i łączyć je ze sobą w ten unikalny sposób, który gość pierwszej edycji BSF, Ludwik Flaszen nazwał festiwalem studyjnym. Celem organizatorów jest bowiem z jednej strony zapewnienie bardzo dużej frekwencji w czasie wydarzeń festiwalowych oraz różnych działań z pozoru nieprzystających do powagi tematu (gry miejskie, happeningi, murale, koncerty i cały szereg inicjatyw głównie z wykorzystaniem internetu i nowego kanonu komunikacji społecznej – które były już elementami pierwszej edycji BSF), z drugiej zaś prezentowanie z głęboką refleksją i bezkompromisową powagą jak największej liczby rozmów o literaturze czy – szerzej – o kulturze i sztuce oraz skuteczne włączanie ich w społeczno-ideową tkankę Wrocławia i Polski, a może, kto wie, i całego świata.

Dalekosiężnym celem BSF jest współudział w tworzeniu społeczeństwa:

  • które rozumie znaczącą rolę edukacji poprzez kulturę i sztukę w kształtowaniu postaw życiowych;
  • które rozumie wagę i złożonoś pojęć: tożsamości i pamięci historycznej oraz nieoczywistość zagadnień związanych z aktem tworzenia;
  • którego cząstki-jednostki aktywnie uczestniczyć będą w dialogu oraz rozwoju idei tolerancji i otwartości.

BSF to także przestrzeń, w której możliwe są starcia postaw światopoglądowych i śmiała dyskusja o problemach zarówno współczesności, jak i historii, problemach rozważanych i poznawanych przez pryzmat najwyższej klasy dzieł literatury i sztuki oraz ich twórców.

Idea oraz misja BSF znalazły zrozumienie u dwóch najważniejszych partnerów wydarzenia: Prezydenta Miasta Wrocławia i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co sprawiło, że Wydawnictwo EMG (producent wykonawczy BSF) zawarło długoletnie umowy na realizację tego przedsięwzięcia we Wrocławiu.

Bruno Schulz Festiwal
Od 20 do 24 listopada 2013 roku
Wrocław

1 komentarz do artykułu “Kolejny Bruno Schulz Festiwal już za miesiąc”

  1. Paweł

    Niech Was jasna cholera… z tym Waszym “Bruno Schulz Festiwal”!
    Trzeba było jeszcze zamiast “w” wpisać “v”!
    Czy Wy jesteście Polakami?

Dodaj komentarz