• 2013-10-24

Tadeusz Kantor: kompendium twórczości

Cricoteka, w ramach projektu Kto inspiruje? Tadeusz Kantor!, wydaje trzy książki stanowiące kompendium, w którym zawarte zostały między innymi kalendaria porządkujące twórczość Tadeusza Kantora od lat 40. oraz ujawniające nowe fakty dotyczące jego twórczości.

„Tadeusz Kantor. Ostatnie dziesięciolecie 1980–1990” (źródło: materiały prasowe)

„Tadeusz Kantor. Ostatnie dziesięciolecie 1980–1990” (źródło: materiały prasowe)

Książki będą dostępne po raz pierwszy od 24 do 27 października na krakowskich Targach Książki.

  • Tadeusz Kantor. Ostatnie dziesięciolecie 1980–1990

Główną i zasadniczą częścią publikacji będzie kalendarium obejmujące ostatnie dziesięć lat życia i twórczości Tadeusza Kantora – począwszy od wystawy Idee Teatru Cricot 2 (19 stycznia 1980 r.), inaugurującej działalność krakowskiego Ośrodka Teatru Cricot 2, aż do śmierci artysty 8 grudnia 1990 roku. Pod kolejnymi datami zamieszczone zostały między innymi materiały dotyczące kolejnych tournée Teatru Cricot 2 i wyjazdów Tadeusza Kantora, fakty związane z powstawaniem kolejnych spektakli oraz informacje o festiwalach, wystawach i różnorodnych wydarzeniach i akcjach, w których artysta brał udział.

Lata osiemdziesiąte to dla Kantora czas tworzenia Cricoteki – Żywego Archiwum jego twórczości, które pomoże ideom artysty przetrwać w umysłach i wyobraźni następnych pokoleń. Kulisy powstawania Ośrodka, pierwsze lata jego działalności a także ludzie z nim związani przewijają się przez całą publikację.

  • Tadeusz Kantor i lata 1959–1964

Publikacja obejmuje okres twórczości Tadeusza Kantora od 1959 do 1964 roku. Był to niezwykle intensywny czas licznych podróży artysty i wystaw – zarówno zagranicznych, zbiorowych, jak i indywidualnych. W tym okresie w Teatrze Cricot 2 Kantor realizuje dwa spektakle – W małym dworku (1961 r.), będący ucieleśnieniem idei Teatru Informel, i Wariat i zakonnica (1963 r.), wyrażający ideę Teatru Zerowego. Idee, motywy, pomysły i rozwiązania sceniczne, które narodziły się podczas pracy nad tymi dwoma realizacjami, odegrają niezwykle istotne znaczenie w najbardziej znanym i najbardziej charakterystycznym okresie twórczości Kantora – Teatrze Śmierci.

Do publikacji dołączono kalendarium Uwaga…! Malarstwo i inne filmy. 1956–1959, zbierające informacje na temat polskich awangardowych filmów z końca lat 50., takich jak: Somnambulicy (reż. M. Waśkowski), Kineformy (reż. A. Pawłowski), Tam i tu (reż. A. Pawłowski) czy wreszcie Uwaga! …malarstwo. Maluje Tadeusz Kantor w reżyserii M. Waśkowskiego.

  • Tadeusz Kantor i lata czterdzieste

Publikacja dotyczy powojennych lat w życiu i twórczości Tadeusza Kantora. Zebrane w niej zostały między innymi informacje dotyczące współpracy artysty z oficjalnymi teatrami w Polsce, w ramach której przygotowywał scenografie dla pokazywanych w nich spektaklach. Niejednokrotnie pomysły i rozwiązania scenograficzne, które wykorzystywał i rozwijał w swojej późniejszej działalności (już w Teatrze Cricot 2), miały swój początek w tych realizacjach.

Tadeusz Kantor i lata czterdzieste
Tadeusz Kantor i lata 1959–1964
Tadeusz Kantor. Ostatnie dziesięciolecie 1980–1990
Premiera: 24 października 2013 roku
Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteca

Dodaj komentarz