Struktura i architektura. Postindustrialne dziedzictwo Górnego Śląska

Do 17 listopada w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy można oglądać wystawę fotografii Thomasa Voßbecka pt. Struktura i architektura. Postindustrialne dziedzictwo Górnego Śląska.

Thomas Voßbeck, „Struktura i architektura. Postindustrialne dziedzictwo Górnego Śląska” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Thomas Voßbeck, „Struktura i architektura. Postindustrialne dziedzictwo Górnego Śląska” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa jest wynikiem współpracy Niemieckiego Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej – Deutschen Kulturforum östliches Europa w Poczdamie i fotografików berlińskich z inicjatywy Europareportage z Muzeum Śląskim w Katowicach oraz innymi partnerami polskimi i niemieckimi.

47 fotografii autorstwa Thomasa Voßbecka wykonano w latach 2008-2010 w wybranych zakładach przemysłowych Górnego Śląska, które powstały przed 1945 rokiem i zachowały się w różnej formie do dziś. Powstały one w ramach projektu dokumentacyjno-artystyczny związanego z postindustrialnym dziedzictwem Górnego Śląska, którego celem było rejestracja i pielęgnowanie znikającego już niekiedy z dzisiejszego krajobrazu dobra wspólnej europejskiej kultury, jakim jest zespół przemysłowo-urbanistyczny powstały na Śląsku w różnych okresach jego industrializacji. Zdjęcia te pozwalają zobrazować wielkość potencjału przemysłowego tego regionu, który współcześnie wpisuje się w dziedzictwo ogólnoeuropejskie.

Thomas Voßbeck, Struktura i architektura. Postindustrialne dziedzictwo Górnego Śląska
Od 14 września do 17 listopada 2013 r.
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego: Exploseum, Centrum techniki wojennej DAG Fabrik Bromberg
Bydgoszcz

Dodaj komentarz