• 2013-10-21

Bartosz Haduch o Herzog & de Meuron

24 października o godz. 18.00 w Galerii Architektury SARP w Katowicach odbędzie się spotkanie promujące książkę Bartosza Haducha Herzog & de Meuron. Architekci (i) artyści.

Bartosz Haduch „Herzog & de Meuron. Architekci (i) artyści” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Bartosz Haduch „Herzog & de Meuron. Architekci (i) artyści” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Książka Herzog & de Meuron. Architekci (i) artyści jest próbą podsumowania i rozwinięcia wieloletniego zainteresowania autora prezentowaną tematyką oraz związanych z nią publikacji. Duży wpływ na jej ostateczny kształt miały liczne wyjazdy studialne dające możliwość bezpośredniego kontaktu i głębszego, osobistego doświadczenia przestrzeni wielu opisywanych realizacji. Bogata i różnorodna twórczość pracowni Herzog & de Meuron jest unikalnym przykładem olbrzymiego potencjału łączenia współczesnej architektury i sztuki. Nie chodzi tu jednak o tradycyjny schemat dzieła i neutralnego tła. Działania zakorzenione w doświadczeniach artystycznych Jacquesa Herzoga dają efekty wykraczające poza standardowe rozumienie obu dziedzin. Liczne próby współpracy H&deM z artystami poszerzają granice sztuki i architektury, stanowiąc czasem prekursorskie rozwiązania, kontynuowane i rozwijane później w szerszej skali.
>Twórczość Herzoga i de Meurona można traktować jako swoisty barometr współczesności, ukazujący, interpretujący, bądź wyprzedzający i stymulujący pewne tendencje w architekturze. Architekci raczej ustanawiają nowe trendy niż podporządkowują się już istniejącym. Prezentowana publikacja jest próbą podsumowania i usystematyzowania relacji H&deM ze światem sztuki. Jest też zwieńczeniem kilkuletnich badań autora, bazujących na dokumentowaniu, śledzeniu i udowadnianiu licznych związków wybranych projektów Herzoga i de Meurona z konkretnymi działaniami artystycznymi. Praca może być również pretekstem do głębszej refleksji nad kondycją współczesnej sztuki i architektury oraz potencjalnymi kierunkami dalszego rozwoju obu dziedzin.
Wydawnictwo: NArchitekTURA / NArchitecTURE

Bartosz Haduch „Herzog & de Meuron. Architekci (i) artyści” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Bartosz Haduch „Herzog & de Meuron. Architekci (i) artyści” (źródło: materiały prasowe organizatora)

A(r)ch! Książka! Herzog & de Meuron. Architekci (i) artyści Bartosza Haducha
24 października 2013 r.,  godz. 18.00
Galeria Architektury SARP, ul. Dyrekcyjna 9
Katowice

Dodaj komentarz