• 2013-10-18

Uniwersytet Krytyczny rozpoczyna działalność

18 października Klub Krytyki politycznej w Kaliszu zaprasza na inaugurację Uniwersytetu Krytycznego – działania wychodzącego naprzeciw akademickim ambicjom i potrzebom kaliszan, próbę intelektualnego ożywienia miasta.

Uniwersytet Krytyczny – plakat (źródło: materiały prasowe)

Uniwersytet Krytyczny – plakat (źródło: materiały prasowe)

Uniwersytet Krytyczny nawiązuje wprost do tradycji inteligencji zaangażowanej, łącząc humanistyczne inspiracje z otwartością na publiczność spoza tradycyjnego uniwersytetu.

Kalisz to miasto z ambicjami akademickimi, ale nie sposób stworzyć prawdziwej Akademii bez intelektualnego ożywienia i krytycznego nastawienia do zastanego porządku. Wszak istotą krytycznego myślenia jest próba badania warunków zaistnienia czegoś nowego. Nowe idee i innowacje nie powstają w warunkach cieplarnianego letargu. Organizatorzy rzucają wyzwanie kaliskiej inteligencji, młodzieży akademickiej i licealnej, pragnąc zmierzyć się wspólnie z ideami, które wykraczają poza zdroworozsądkowy i wąsko pojęty pragmatyzm, z ideami które kwestionują elementy porządku społecznego istniejącego dzięki sile przyzwyczajenia. Z tej właśnie perspektywy zasadność i istota działań społecznych nie może być osadzona w takich pojęciach (dziś wyraźnie fetyszyzowanych w dyskursie publicznym) jak kapitał społeczny czy zasoby ludzkie. Wartość myślenia nie może być definiowana poprzez zoperacjonalizowane, skodyfikowane punkty i wskaźniki. Organizatorzy wzywają do swobody intelektualnych poszukiwań.

Uniwersytet Krytyczny zajmie się tematami i problemami, na które dzisiejszym uczelniom nie starcza czasu. Podporządkowane wymogom rynku i biurokracji coraz rzadziej są w stanie pełnić funkcje ośrodków inicjujących zmiany. Jest on zatem próbą odpowiedzi na kryzys tradycyjnych instytucji akademickich.

Seminaria i wykłady będą dotyczyły szerokiego spektrum zagadnień powiązanych wspólną krytyczną narracją wobec rzeczywistości społecznej. Poprowadzą je zarówno lokalni intelektualiści, jak i inspirujący goście, będący uznanymi badaczami lub praktykami.

Seminaria mają charakter otwarty, ale zgłoszenie umożliwia dostęp informacji o lekturach zalecanych do przeczytania przez prowadzących oraz nagród książkowych na zakończenie cyklu.

Działania Uniwersytetu Krytycznego zainauguruje wykład dr hab. Adama Leszczyńskiego, autora książki Skok w nowoczesność. Polityka wzrostu w krajach peryferyjnych 1943-1980. Wykład zatytułowany: Czy Polska może się wybić na nowoczesność? Dlaczego ciągle nie możemy zostać krajem bogatym i dostatnim odbędzie się w piątek, 18 października o godzinie 18.00 na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu.

Uniwersytet Krytyczny
Wykład inaugurujący: 18 października 2013 roku, godz. 18.00
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu

Dodaj komentarz