• 2013-10-18

Julia Curyło: Hello, Modernity!

Od 11 października w Galerii Miejskiej we Wrocławiu można oglądać wystawę prac Julii Curyło pt. Hello, Modernity!.

Plakat wystawy Julii Curyło „Hello, Modernity!”, Galeria Miejska we Wrocławiu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Plakat wystawy Julii Curyło „Hello, Modernity!”, Galeria Miejska we Wrocławiu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa Hello, Modernity! w Galerii Miejskiej we Wrocławiu jest pierwszym tak dużym, i tak zróżnicowanym przeglądem twórczości Julii Curyło. Składają się na nią cykle: LHC, Boska cząstka, Zderzenia oraz Spotkania jak również obrazy zapowiadające kolejne serie. Częścią wystawy malarstwa są dmuchane rzeźby: Kury Feministyczne znajdujące się poza galerią, w przestrzeni miasta, między innymi na Placu Solnym i przy Hali Targowej.

Tytuł wystawy Hello, Modernity! świadczy o ambiwalentnym i zdystansowanym postrzeganiu przez artystkę nowoczesnej kultury w jej dzisiejszym kształcie. We wszystkich pracach Curyło, niezależnie od poszczególnej problematyki, odnajdziemy kilka źródeł jej fascynacji. Obrazy Julii Curyło znajdują się gdzieś między dyskursem artystycznym, nauką i wiarą – pokazują sprzeczności, ograniczenia i absurdy dzisiejszego świata.

Imponuje wielorakość tropów pozostawionych przez artystkę w jej obrazach, czasami zwodniczych, czasami wieloznacznych. Właściwie wszystkie sfery duchowej działalności człowieka poddaje ona testowi. Hello, Modernity! stanowczo nie jest zawołaniem kogoś, kto bezkrytycznie przyjmuje aktualne normy, mody, trendy. Kogoś, kto chce być cool, choć brak mu zapału, by autentycznie tworzyć prawdziwą kulturę. Religia, nauka, sztuka, wszystkie one zdają się być podatne na fetyszyzację i ideologizowane.

Julia Curyło urodziła się w Warszawie w 1986 r., studia odbyła w warszawskiej ASP – dyplom w pracowni prof. Leona Tarasewicza w 2009 r. Jest autorką obrazów oraz instalacji prezentowanych w miejskich przestrzeniach publicznych. W 2010 r. wygrała konkurs zorganizowany przez Galerię A19, działającą na stacji metra Marymont w Warszawie. Pokazany tam wielkoformatowy mural Baranki Boże przyniósł rozgłos artystce. W listopadzie 2010 r. Curyło otrzymała Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz nagrodę Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy podczas PROMOCJI 2010 w Galerii Sztuki w Legnicy.

W maju 2011 r. została nominowana do prestiżowej nagrody 10. Konkursu im. Gepperta, w tym samym roku odbyły się trzy wystawy artystki: w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu, w Galerii Sztuki w Legnicy oraz w Galerii Szarej i Galerii Strefa A w Krakowie. Kolejne lata przyniosły następne wystawy i prezentacje sztuki Curyło, m.in. w Warszawie, Poznaniu (festiwal No Women No Art) i Bydgoszczy. W roku 2012 Julia Curyło znalazła się w pierwszej piętnastce rankingu znaczących młodych artystów – Kompas Młodej Sztuki. W tym samym roku otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczone na realizację serii rzeźb pneumatycznych Kury, które po raz pierwszy zostaną zaprezentowane we Wrocławiu.

Julia Curyło,
Wystawę można oglądać od 11 października do 9 listopada 2013 roku
Galeria Miejska
ul. Kiełbaśnicza 28
Wrocław

Dodaj komentarz