Poezja Juliana Tuwima dla dzieci literaturoznawczo i metodycznie

Fundacja Czas Dzieci organizuje ogólnopolską konferencję naukową Poezja Juliana Tuwima dla dzieci wobec wyzwań nowoczesności w ujęciu literaturoznawczym i metodycznym. Konferencja odbędzie się w dniach 19 i 20 października w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

Lokomotywa wciąż ma parę! – logo (źródło: materiały prasowe)

Lokomotywa wciąż ma parę! – logo (źródło: materiały prasowe)

Celem konferencji jest podjęcie interdyscyplinarnej dyskusji na temat twórczości Juliana Tuwima w dobie wyzwań nowoczesności oraz integracja środowisk popularyzujących literaturę dla dzieci.

Fundacja Czas Dzieci pragnie stworzyć wspólną przestrzeń spotkania i wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami dyskursu naukowego a praktykami codzienności – nauczycielami, bibliotekarzami, pracownikami instytucji kultury, właścicielami księgarń, klubów, kawiarni literackich czy wydawcami.

Podejmując wieloaspektową, pogłębioną refleksję, uwzględniającą różnorodne perspektywy i doświadczenia, a przede wszystkim wiedzę z zakresu marketingu i promocji literatury, jest w stanie skutecznie rozbudzać czytelnicze zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży.

Organizowana konferencja będzie także podsumowaniem projektu Lokomotywa wciąż ma parę! organizowanego przez Fundację Czas Dzieci w ramach obchodów Roku Tuwima.

Konferencja będzie składać się z dwóch części: panelu teoretycznego oraz warsztatów metodycznych.

Organizatorzy konferencji podzielą się własnymi doświadczeniami związanymi z realizacją projektu Lokomotywa wciąż ma parę!, będącego przykładem nowoczesnej animacji literatury oraz jej promocji w przestrzeni miejskiej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowisk związanych z popularyzowaniem literatury dla dzieci, w ramach konferencji odbędą się innowacyjne warsztaty metodyczne, łączące naukę nowoczesnej animacji literatury z jej skuteczną promocją.

Podczas warsztatów doświadczeni metodycy pokażą, jak pracować z tekstami Tuwima za pomocą nowatorskich technik edukacyjnych i środków przekazu. Natomiast praktycy w zakresie zarządzania kulturą i projektami przybliżą uczestnikom konferencji sposoby wykorzystania narzędzi marketingowych do promocji czytelnictwa. Efektem wspólnej pracy będzie nowy, wspólny dla wszystkich uczestników projekt możliwy do zrealizowania we własnych placówkach.

Poezja Juliana Tuwima dla dzieci wobec wyzwań nowoczesności w ujęciu literaturoznawczym i metodycznym
19 i 20 października 2013 roku
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

Dodaj komentarz