• 2013-10-17

Dokumenty i księgi najstarsze, najcenniejsze, najciekawsze

Do 19 stycznia 2014 roku w Zamku Żupnym w Wieliczce prezentowana będzie wystawa Najstarsze, najcenniejsze, najciekawsze… Z muzealnego archiwum. To wyjątkowa okazja do poznania bogatych zbiorów Muzeum, które ze względów konserwatorskich na co dzień przechowywane są w archiwum.

Marcin Bielski „Kronika polska”, Kraków 1597 (źródło: materiały prasowe)

Marcin Bielski „Kronika polska”, Kraków 1597 (źródło: materiały prasowe)

Na potrzeby wystawy wybrano najstarsze, najcenniejsze i najciekawsze archiwalia. Ich wartość merytoryczna jest znaczna i stanowią one ważne źródło wiedzy historycznej. Wśród nich wymienić należy dokument z 1631 roku burmistrza i rajców miasta Wieliczki z jedyną zachowaną pieczęcią przedstawiającą wyciśnięty w czerwonym wosku herb miasta.

Cenny zbiór tworzą dokumenty królewskie wydane m.in. przez Stefana Batorego, Zygmunta III, Władysława IV, Jana III Sobieskiego, Augusta II. Duża ich część zawiera przywileje nadane miejscowym cechom.

Wyjątkową wartość posiadają także Księgi pamiątkowe zwiedzających kopalnię soli. Zostały one wprowadzone w XVIII w. przez Austriaków i funkcjonują aż do czasów nam współczesnych. Są one swoistą historią miejscowego ruchu turystycznego i zbiorem autografów znanych osobistości ze świata polityki, nauki, kultury.

Muzeum zaprasza do obejrzenia XVII-wiecznego dokumentu miejskiego wraz z panoramą miasta z tego okresu oraz aktów królewskich z wizerunkami władców i XVI-wiecznym starodrukiem Kronika polska Marcina Bielskiego. Interesujące dokumenty dotyczące personelu kopalni zestawiono z przedmiotami związanymi z ich pracą. Z kolei ozdobne faktury i oferty można oglądać w zaaranżowanym gabinecie urzędnika salinarnego.

Najstarsze, najcenniejsze, najciekawsze… Z muzealnego archiwum
Od 27 września do 19 stycznia 2014 roku
Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce

Dodaj komentarz