• 2013-10-17

Ludwika Ogorzelec ingeruje w przestrzeń biblioteczną

Od 7 listopada w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie będzie można oglądać wystawę prac Ludwiki Ogorzelec pt. Napięcia intelektualne, które powstały w ramach cyklu Krystalizacja przestrzeni.

Ludwika Ogorzelec, „Napięcia intelektualne”, Biblioteka Uniwersytecka w w Warszawie, wizualizacja (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ludwika Ogorzelec, „Napięcia intelektualne”, Biblioteka Uniwersytecka w w Warszawie, wizualizacja (źródło: materiały prasowe organizatora)

Napięcia intelektualne to rzeźba typu site-specific. Kreowana jest specjalnie do wnętrza budynku BUW. Będzie kolejną pracą Ludwiki Ogorzelec z cyklu Krystalizacja przestrzeni, zapoczątkowanego w 1990 roku.

Naprężone, przecinające przestrzeń i siebie nawzajem linie przezroczystego celofanu dzielą przestrzeń na mniejsze fragmenty, nadając jej nowe znaczenie estetyczno-emocjonalne poprzez wykreowaną energię oddziaływującą na psychikę człowieka. Zasadniczym tworzywem jest tu sama przestrzeń – linie celofanu (materii lekkiej, elastycznej) użyte są dla zarysowania jej trójwymiarowego wizualnego konturu. Kontur ten dzięki równowadze naprężeń ostatecznie objawia się w formie dynamicznej struktury wychwytującej światło.

Działanie rzeźby skierowane jest do czytelników Biblioteki. Przychodzący w to miejsce człowiek (student czy naukowiec korzystający z księgozbioru) zaskoczony jest innym obrazem i nową energią wnętrza, do którego wcześniej już się przyzwyczaił i przestał je widzieć. Mimo że jego praca nad podjętym tematem kontynuowana jest jak przedtem, czuje się on już inaczej – jego wysiłek intelektualny wzmocniony jest o kreatywną emocję emitowaną przez ukosy napiętych nad jego głową linii.

Ta kreatywna zmiana wnętrza biblioteki sprawia, że staje się ona w pełniejszy sposób instytucją kultury stymulującą rozwój całej osobowości człowieka.

Organizatorami wystawy są: Fundacja Nowa Przestrzeń Sztuki, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Kurator wystawy: Elżbieta Łubowicz

Ludwika Ogorzelec – Napięcia intelektualne (z cyklu Krystalizacja przestrzeni)
Wernisaż: 7 listopada 2013 roku, godz. 21.00
Rzeźba będzie istniała do 15 stycznia 2014 roku
Biblioteka Uniwersytecka
ul. Dobra 56/66
Warszawa

Dodaj komentarz