• 2013-10-17

Archeologia totalitaryzmu – represje nazistowskie i komunistyczne

W dniach 17 i 18 października staraniem Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Łodzi w hotelu Grand w Łodzi odbędzie się konferencja naukowa pt. Archeologia totalitaryzmu. Ślady represji (1939–1956).

W ostatnich latach coraz intensywniej podejmowane są projekty naukowe, których celem są poszukiwania i badania śladów represji nazistowskich i komunistycznych. Ich wspólną cechą jest wielopoziomowa współpraca badaczy terenowych z prokuratorami i historykami z Instytutu Pamięci Narodowej. Na styku różnych dyscyplin naukowych tworzy się dziedzina wiedzy i badań nazywana archeologią totalitaryzmu, która w tym roku stanie się tematem konferencji naukowej w Łodzi.

Celem spotkania jest omówienie na bazie wybranych projektów badawczych aktualnego stanu wiedzy o miejscach odosobnienia, straceń, zagłady oraz pochówku na terenie Polski, względnie Europy Środkowo-Wschodniej, w okresie szczytowego nasilenia totalitaryzmu nazistowskiego i komunistycznego w latach 1939–1956. Organizatorom zależy na tym, aby szczegółowa tematyka wystąpień była pretekstem do szerokiego i podsumowującego przedstawienia śladów represji totalitarnych oraz sposobów, w jaki naukowcy dokonują ich badań oraz interpretacji.

Intencją organizatorów konferencji jest także stworzenie forum wymiany doświadczeń w zakresie metod stosowanych przy poszukiwaniach, analizach i interpretacjach śladów represji. Zaproszenia skierowano do reprezentantów różnych dyscyplin naukowych, takich jak archeologia, historia, antropologia kulturowa, antropologia fizyczna, medycyna sądowa, oraz organów wymiaru sprawiedliwości.

Organizatorzy mają nadzieję, że spotkanie przyczyni się do poznania aktualnych trendów i wypracowania nowoczesnych interdyscyplinarnych metod badawczych z zakresu szeroko rozumianej archeologii najnowszej, które w przyszłości będą mogły być stosowane przy poszukiwaniach i badaniach śladów zbrodni totalitarnych. Efektem spotkania będzie publikacja referatów w formie monografii.

Partnerami Instytutu Pamięci Narodowej przy organizacji przedsięwzięcia są Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi oraz Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Archeologia totalitaryzmu. Ślady represji (1939–1956)
17 i 18 października 2013 roku
Łódź

Dodaj komentarz