Tego jeszcze nie widzieliście ˜– Galeria Arsenał ujawnia nieprezentowane prace

Od 18 października w Galerii Arsenał w Białymstoku będzie można oglądać nieprezentowanych dotąd prac z Kolekcji II pt. Tego jeszcze nie widzieliście.

Kamera Skura, „Żyjemy tutaj z wami”, 2002, 3 fotografie, 150 x 100 cm (źródło: materiały prasowe organizatora)

Kamera Skura, „Żyjemy tutaj z wami”, 2002, 3 fotografie, 150 x 100 cm (źródło: materiały prasowe organizatora)

Kolekcja II Galerii Arsenał w Białymstoku i Podlaskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych spełnia wszystkie warunki, by mogła być określona mianem kolekcji. Jednak podobnie jak inne zbiory sztuki najnowszej, w których znalazły się prace problematyczne z punktu widzenia tradycyjnego kolekcjonerstwa artystycznego – wideo na nośnikach cyfrowych, archiwa projektów, rekwizyty wykorzystywane w performance’ach, instalacje czy filmy – prowokuje do przywołania zadawanego przez badaczy pytania, czy aby wciąż jest to jeszcze kolekcja. (…)

Jak już wielokrotnie podkreślali krytycy, Kolekcja II jest tworzona świadomie, konsekwentnie i z dużą umiejętnością wartościowania współczesnych zjawisk artystycznych[iii]. Jej początki sięgają wczesnych lat 90. ubiegłego wieku, kiedy dyrektorem Galerii Arsenał (wtedy jeszcze BWA) i kuratorem tworzonej kolekcji została Monika Szewczyk. Rozpoczynając nowy rozdział działalności białostockiej instytucji, uznała budowaną wcześniej kolekcję Trzy nurty. Realizm – Metafora – Geometria, gromadzącą głównie malarstwo polskie z lat 1965–1985, za zamkniętą całość – i podjęła decyzję o nieposzerzaniu tego zbioru. Równolegle z pracami nad koncepcją koherentnego programu wystawienniczego, edukacyjnego i wydawniczego galerii, Szewczyk zaczęła rozwijać nowy program kolekcjonerski. Dzięki temu białostocka placówka znalazła się wśród kilku zaledwie ośrodków w Polsce, w których po 1989 r. budowano kolekcję sztuki najnowszej. Decyzje kuratorki, dalekowzroczne i w zastanych przez nią warunkach odważne, dały początek dzisiejszym osiągnięciom Arsenału jako jednej z najlepszych galerii w kraju, z sukcesem promującej sztukę polską poza jego granicami. (…)

Dzisiejsza polityka zakupów generalnie wynika z wizji Kolekcji II, jaką u progu działalności stworzyła Szewczyk. Od początku pozyskiwała zarówno prace uznanych twórców, reprezentatywne dla zjawisk zachodzących w sztuce polskiej po 1989 r., jak też dzieła artystów rozpoczynających dopiero karierę artystyczną. Obecna pozycja i dorobek Joanny Rajkowskiej, Huberta Czerepoka czy Kuby Bąkowskiego potwierdzają, że podejmowane przez nią decyzje były trafne. Założeniem kuratorki było też budowanie w Białymstoku kolekcji o charakterze ponadregionalnym, która nie będzie jedynie dokumentacją działalności artystów lokalnych. Dobór prac dyktowany był i jest względami merytorycznymi, stąd też Podlasie reprezentowane jest w zbiorze przez prace artystów takich, jak Leon Tarasewicz, Wojciech Łazarczyk, Karol Radziszewski, Iza Tarasewicz czy Kuba Dąbrowski, by wymienić tylko kilku z tych, którzy mają duży udział w kształtowaniu współczesnej polskiej sceny artystycznej.

W miarę możliwości do kolekcji nabywane są także prace artystów pochodzących z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, wybierane z rozwagą, zwykle jako uzupełnienie wyraźnie rysujących się wątków problemowych (w takim kontekście można widzieć zakup do kolekcji obrazu Davida Diao), bądź jako prace związane z Białymstokiem, podejmujące dyskusję z tkanką miasta (jak zapis performance’u Sibylle Ettengruber). W ostatnich latach wyraźnie rysuje się tendencja do przekształcenia Kolekcji II ze zbioru nastawionego przede wszystkim na sztukę polską – w zbiór reprezentatywny dla sztuki Europy Środkowo-Wschodniej. Od momentu powołania Towarzystwa, a zatem pojawienia się nowych możliwości finansowania zakupów, do dzisiaj kolekcja wzbogaciła się o 28 prac artystów z tego regionu. Gros z nich zostało zakupionych w ciągu ostatnich czterech lat. (…)

Fragment książki Izabeli Kopani Zbiór otwarty. Prace z Kolekcji II Galerii Arsenał w Białymstoku i Podlaskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Białystok 2012

Kurator: Monika Szewczyk
Artyści: Stefan Constantinescu, Atilla Csorgo, Maurycy Gomulicki, Łukasz Gronowski, Szymon Kobylarz, Jarosław Kozakiewicz, Daniel Rumiancew, Jadwiga Sawicka, Kamera Skura, Konrad Smoleński, Slavs&Tatars

Tego jeszcze nie widzieliście. Nieprezentowane dotąd prace z Kolekcji II
Wernisaż: 18 października 2013 roku, godz. 18.00
Wystawa potrwa do 7 listopada 2013 roku
Galeria Arsenał elektrownia
ul. A. Mickiewicza 2
Białystok

Dodaj komentarz