• 2013-10-11

Muzeum Etnograficzne w Warszawie ujawnia Oblicza Azji

Od 15 października w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie będzie można oglądać wystawę pt. Oblicza Azji, która powstała w wyniku artystycznej współpracy pomiędzy Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, Polsko-Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych w Warszawie oraz Uniwersytetem Techniczno-Humanistycznym w Radomiu.

Karolina Oksiędzka, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Karolina Oksiędzka, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tegoroczna prezentacja stanowi kontynuację konfrontacji pomiędzy uczelniami i wydziałami artystycznymi w Polsce, których zamysł zrodził się w 2009 roku. Jego efektem była poprzednia wystawa Rytmy i rytuały poświęcona kulturze Afryki. Odbyła się ona 2011 roku w Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu. Prace prezentowali studenci z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej.

Zofia GOSS, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zofia GOSS, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ogromne zainteresowanie ze strony środowisk twórczych, zachęciło organizatorów do kontynuacji tej formy spotkań. Idea tego typu działań okazała się atrakcyjna na wielu płaszczyznach. Począwszy od pobudzenia ducha rywalizacji pomiędzy studentami, poprzez proces odkrywania historii i tradycji nieznanych nam kultur, aż do powstawania nowych artefaktów. Tematyka konfrontacji obejmuje pozaeuropejskie obszary etniczne, wykraczające poza standardowy program nauczania. Zobowiązuje to prowadzących zajęcia do organizowania tematycznych wykładów, zapraszania wybitnych intelektualistów zajmujących się, filozofią, religią, folklorem czy przyrodą badanych obszarów etnicznych Azji. Jest to o tyle ważne, że wszystkie te czynniki od tysięcy lat wpływają na powstawanie i kształtowanie jej kultury.

Studenci na bazie zdobytych informacji poszukują kodu, dzięki któremu mogą odczytywać i interpretować wybrane przez siebie zagadnienia dotyczące tego jakże bogatego pod wieloma względami kontynentu. W efekcie tych poszukiwań powstają prace w różnych technikach, począwszy od rysunku, malarstwa, kolażu, poprzez obiekty przestrzenne i działania multimedialne.

Czynniki te zakorzenione są nierozerwalnie w historii, religii i tradycji, o której dziś tak łatwo zapominamy. To właśnie odrębność kulturowa czyni świat ciekawym, zachęca nas do podróży, poszukiwań i odkryć, których efektem stają się między innymi takie działania artystyczne jak Oblicza Azji.

Oblicza Azji
Wernisaż: 15 października 2013 roku, godz. 18.00
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
ul. Kredytowa 1
Warszawa

Dodaj komentarz