• 2013-10-11

Dolnośląski Festiwal Architektury DOFA’13

Od 18 do 26 października we Wrocławiu już po raz trzeci potrwa Dolnośląski Festiwal Architektury DOFA’13.

Dolnośląski Festiwal Architektury, motyw z plakatu aut. Justyny Osieckiej (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dolnośląski Festiwal Architektury, motyw z plakatu aut. Justyny Osieckiej (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dolnośląski Festiwal Architektury, obejmujący swymi działaniami zarówno Wrocław, jak i pozostałe miasta Regionu, ma na celu honorowanie osiągnięć w architekturze, urbanistyce i dziedzinach pokrewnych, a także ukazanie jak najszerszego spektrum zagadnień związanych z kreowaniem ładu przestrzennego. Pragniemy skierować uwagę lokalnych społeczności – użytkowników przestrzeni publicznej – na nasze wspólne otoczenie oraz zachęcić do jego aktywnego współtworzenia. Pomysłodawca i organizatorem DoFA jest Stowarzyszenie Architektów Polskich O/Wrocław. Do współpracy zaprosiliśmy m.in. Dolnośląska i Zachodnia Okręgowa Izbę Architektów, Towarzystwo Urbanistów Polskich O/Wrocław, Związek Polskich Artystów Polskich O/Wrocław, Wydział Architektury PWr, Muzeum Architektury, a także wiele innych organizacji oraz instytucji wrocławskich i dolnośląskich. Adresatami DoFA sa m.in. mieszkańcy Dolnego Śląska i Wrocławia, profesjonaliści (architekci, urbaniści, inwestorzy, historycy oraz krytycy architektury i sztuki, producenci i dystrybutorzy branżowi), urzędy i jednostki samorządowe, młodzież szkolna i akademicka.

W programie znajdą się liczne aktywności, w tym wystawy konkursowe, wycieczki tematyczne oraz wernisaż i finisaż połączony z wręczeniem nagród laureatom konkursów zorganizowanych w ramach Festiwalu. W tym roku współorganizatorem wydarzenia jest firma AMS S.A., która zaprasza na dyskusję pokonkursową na temat koncepcji rozwiązania placu Piłsudskiego, Seminarium Selfmade City z udziałem Kristien Ring, (AA Projects, Berlin) oraz Debatę pn. Moje Miasto.

Wydarzenia festiwalowe odbywać się będą m.in. w Muzeum Architektury, salach Kina Nowe Horyzonty, Akademii Sztuk Pięknych, na ulicy Oławskiej.

Dolnośląski Festiwal Architektury DOFA'13: Akupunktura miasta (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dolnośląski Festiwal Architektury DOFA'13: Akupunktura miasta (źródło: materiały prasowe organizatora)

Organizator: Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Wrocław
Dyrektor generalny: dr arch. Maciej Hawrylak

Dolnośląski Festiwal Architektury
18-26 października 2013 r.
Wrocław

Dodaj komentarz