• 2013-10-08

Wyślij wiadomość do Pana Cogito

Od 5 do 18 października trwa konkurs Czego życzysz człowiekowi myślącemu? – Wyślij wiadomość do Pana Cogito, który ma na celu popularyzację czytelnictwa oraz twórczości Herberta, nakłonienie do refleksji nad wartościami propagowanymi przez poetę, a także przybliżenie postaci Pana Cogito jako jednostki wolnej, niezależnie myślącej i poszukującej.

„Czego życzysz człowiekowi myślącemu? – Wyślij wiadomość do Pana Cogito” – plakat (źródło: materiały prasowe)

„Czego życzysz człowiekowi myślącemu? – Wyślij wiadomość do Pana Cogito” – plakat (źródło: materiały prasowe)

Konkurs jest organizowany z okazji 89. rocznicy urodzin Zbigniewa Herberta, która przypada w dniu 29 października. Na Facebooku na profilu Pan Cogito będzie udostępniona specjalna aplikacja, dzięki której każdy uczestnik będzie mógł przesłać wiadomość do Pana Cogito. Osoby, które nie korzystają z Facebooka, będą także mogły wziąć udział w konkursie, wysyłając wiadomość na adres Pan.Cogito@fundacjaherberta.pl.

To kolejny konkurs realizowany przez Fundację im. Zbigniewa Herberta skierowany do młodych ludzi. Wcześniej zorganizowaliśmy konkurs fotograficzny i konkurs na najlepszy scenariusz, teraz czas na krótką formę, tzw. mem – krótki tekst wpisany w zdjęcie ilustrujące człowieka myślącego. Staraliśmy się wyjść naprzeciw zwyczajom oraz fascynacjom współczesnych młodych ludzi – nie tylko odbiorców, lecz również współtwórców tekstów kultury, dlatego zaproponowaliśmy właśnie taką formułę konkursu, angażującą nowe kanały komunikacji. Mamy nadzieję, że dzięki temu wartości ważne w twórczości Zbigniewa Herberta będą bardziej popularne wśród młodzieży – powiedziała Maria Dzieduszycka, prezes Fundacji im. Zbigniewa Herberta.

Spośród nadesłanych zgłoszeń Jury, na czele którego stanie Katarzyna Herbert, wybierze najlepsze prace. Pod uwagę zostaną wzięte następujące aspekty: oryginalność ujęcia tematu, poprawność językowa, humor i uwzględnienie herbertowskich wartości. Nagrodami w konkursie będą: 15-cie tomów prozy i poezji Zbigniewa Herberta, słuchawki bezprzewodowe Beats by Dr. Dre, tablet multimedialny Samsung oraz czytnik E-booków Amazon Kindle.

Konkurs Czego życzysz człowiekowi myślącemu? – Wyślij wiadomość do Pana Cogito jest przedsięwzięciem przygotowanym przez Fundację im. Zbigniewa Herberta w ramach kampanii edukacyjnej Pan Cogito, której celem jest zaproszenie młodzieży do dialogu wokół twórczości poety.

Fundacja im. Zbigniewa Herberta powstała w 2010 roku z inicjatywy wdowy po Poecie, pani Katarzyny Herbertowej. Misją Fundacji jest ochrona i upowszechnianie twórczości Zbigniewa Herberta, będącej częścią polskiego, europejskiego i światowego dziedzictwa literatury i kultury.

Czego życzysz człowiekowi myślącemu? – Wyślij wiadomość do Pana Cogito
Od 5 do 18 października 2013 roku

Dodaj komentarz