• 2013-10-07

Arch Modern – Mity i utopie nowoczesnej architektury

9 października o godz. 18.00 łódzki klub Owoce i Warzywa zaprasza na pierwszy wykład o architekturze XX i XXI wieku z cyklu Arch Modern.

Le Corbusier – Villa Savoye (źródło: materiały prasowe organizatora)

Le Corbusier – Villa Savoye (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dr Błażej Ciarkowski z Katedry Historii Sztuki UŁ opowie o początkach nowoczesności (Adolf Loos) przez De Stijl, Bauhaus, konstruktywizm, Le Corbusiera, na niejdnoznacznym bilansie ruchu nowoczesnego kończąc.

Modernizm był nurtem wyjątkowym, który łączył rewolucję formalną z postulatami odnowy moralnej. Estetyka i ideologia stanowiły o wyższości etyki nowego nurtu i głoszonych przez jego twórców prawd nad fałszem stylów minionych epok. Zgodność formy i funkcji, odrzucenie ornamentu na rzecz redukcji i szlachetnego minimalizmu – to wszystko miało pozwolić uczynić świat lepszym i stworzyć nowego, lepszego człowieka…

Jak doskonale wiadomo, wartości głoszone przez ruch nowoczesny z czasem uległy dewaluacji, a sam bilans modernizmu wydaje się być cokolwiek niejednoznaczny. Z jednej strony bowiem u jego podstaw legły szlachetne pobudki, z drugiej z niezwykłą łatwością przybierał nieludzkie oblicze.

Gdy spojrzy się na najważniejsze z mitów założycielskich modernizmu i skonfrontuje się je z konkretnymi realizacjami okazuje się, że założenia teoretyczne nie zawsze szły w parze z praktyką. Czy rzeczywiście forma zawsze miała wynikać z funkcji? Przecież to nie gdzie indziej, a w szkole Bauhausu kazano uczniom rysować, a uzasadnienie zawsze się znajdzie

Czy ornament dla modernistów był zbrodnią, a zasada szczerości konstrukcji była przez wszystkich przestrzegana? Wśród dzieł największych przedstawicieli nurtu nie brakuje wszak imitacji i drobnych architektonicznych fałszerstw.

Czy istotnie dla Miesa van der Rohe mniej znaczyło więcej i dlaczego Le Corbusier określił dom mianem maszyny do mieszkania? Poszukiwania odpowiedzi na te i inne pytania będą punktem wyjścia dla rozważań nad istotą architektury modernistycznej podczas pierwszego spotkania z cyklu Arch Modern zatytułowanego Mity i utopie nowoczesnej architektury.

Prowadzenie:
Błażej Ciarkowski – absolwent architektury na Politechnice Łódzkiej i historii sztuki na Uniwersytecie Łódzkim. Doktor nauk technicznych w specjalności architektura i urbanistyka. Zainteresowania badawcze koncentruje na powojennej architekturze polskiej, wzajemnych relacjach architektury i polityki, konserwacji zabytków i ochronie dziedzictwa ruchu modernistycznego.

Arch Modern – #1. Mity i utopie nowoczesnej architektury
9 października 2013 r., godz. 18.00
Klubokawiarnia Owoce i Warzywa
Łódź

Dodaj komentarz