• 2013-10-04

20. Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej

26 września 2013 roku rozpoczął się 20. Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Konkurs realizowany jest przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego (źródło: mat. prasowe)

Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego (źródło: mat. prasowe)

Do udziału w Konkursie mogą zostać zgłoszone realizacje sceniczne polskich tekstów dramatycznych, a także adaptacje polskich utworów prozatorskich powstałych w ciągu ostatnich 20 lat. Premiery spektakli spełniających kryteria konkursowe powinny odbyć się w Polsce między 1 kwietnia 2013 roku a 31 marca 2014 roku i pozostać w repertuarze w sezonie teatralnym 2013/2014.

Uczestnikami Konkursu mogą być państwowe, samorządowe teatry dramatyczne i lalkowe oraz profesjonalne grupy teatralne działające w innych strukturach organizacyjnych (m.in. fundacje, stowarzyszenia), posiadające siedzibę na terenie kraju. Konkurs realizowany jest przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Terminy nadsyłania zgłoszeń do Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej:

  • do 7 stycznia 2014 roku – premiera spektaklu między 1 kwietnia a 16 grudnia 2013 roku
  • do 18 lutego 2014 roku – premiera spektaklu między 17 grudnia 2013 a 31 marca 2014 roku

Dodaj komentarz