• 2013-09-30

Architektura przymusu w Elblągu

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na wernisaż wystawy Architektura przymusu, który odbędzie się 3 października o godz. 18.00.

Architektura przymusu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Architektura przymusu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Problemem badawczym, wokół którego koncentrują się zainteresowania uczestników projektu, są szeroko rozumiane a mające rozmaite wcielenia dyscyplinujące funkcje architektury. Począwszy od łagodnych form kontroli, jak szkoła czy przedszkole, aż po tak zwane instytucje totalitarne (więzienia, szpitale psychiatryczne). Inspiratorami naszych poszukiwań są między innymi Michel Foucault oraz Erving Goffman. Obok problemu badawczego stawiamy także przed sobą zdanie metodologiczne. W badaniu tym równie istotny jest wymiar epistemologiczny. Poznanie poprzez socjologiczne badania naukowe oraz poznanie poprzez działania artystyczne może doprowadzić do nowych, interesujących wniosków. Oba działania prowadzone były w tym przedsięwzięciu paralelnie. Ich efekty prezentujemy w wystawie.

– Marek Domański

W czerwcu 2013 została wydana książka, zatytułowana Architektura przymusu. Interdyscyplinarne studia nad dyscyplinującymi funkcjami architektury. Wydawnictwo zawiera zgromadzony w czasie badań materiał wizualny i wybrane teksty kilku autorów.

Prof. Krzysztof Olechnicki w recenzji wydawniczej napisał:

Praca zbiorowa Architektura Przymusu stanowi oryginalną próbę socjologicznego zmierzenia się z rzadko eksplorowanym polem problemowym. Tym, co w największym stopniu buduje merytoryczną wartość Architektury przymusu jest rzadko spotykana, nowatorska konstrukcja tomu, zasadzająca się na wyodrębnieniu dwu ściśle ze sobą powiązanych trybów narracji: werbalnej – analiz różnych egzemplifikacji zjawiska, oraz wizualnej – zestawów fotografii korespondujących i analizujących przypadki. Dwoistość narracji nie tylko umożliwia recepcję książki na różnych poziomach, ale również udanie łączy w jednym tomie walory poznawcze przedsięwzięcia naukowego i przedsięwzięcia artystycznego.

Artyści, biorący udział w wystawie: Herman van den Boom, Artur Chrzanowski, Dagmara Bugaj, Marek Domański, Weronika Łodzińska-Duda, Tomasz Ferenc, Konrad Grajner, Bartek Łukaszonek (wideo), Wiktor Skok (wideo)

Z kolei 4 października o godz. 17.00 odbędzie się panel dyskusyjny, do którego zaproszeni zostali m.in. autorzy wystawy: Marek Domański, Tomasz Ferenc, Artur Chrzanowski oraz Juraj Chlpik, Tadeas Goryczka, Jaroslav Nemec, Tomasz Załuski, Dagmara Bugaj. Prowadzenie: Jarosław Denisiuk.

W przerwie pokaz filmu Tożsamość Petržalki (reż. Juraj Chlpík, słow. Identity Petržalky, 2010 r.), który pokazuje Petrzalkę – największe blokowisko Słowacji i jedno z największych w całej Europie. Mieszka na niej ok. 115 tys. osób, a sam film pokazuje ją tak, jak widzą swoje sąsiedztwo mieszkańcy.

Wernisaż 3 października o godz. 18.00 będzie podwójny – zainauguruje również wystawę pt. Radykalna Przestrzeń / Radykalna Wyobraźnia. Daniel Libeskind: Architecture is a language.

Architektura przymusu
3 października – 24 listopada 2013 r.
Centrum Sztuki Galeria EL
Elbląg

Dodaj komentarz