Krzysztof Polkowski pomiędzy Świątynią i Galerią – Sacrum i Profanum

Od 25 września w Galerii Katolickiego Centrum Kultury Krypta u Pijarów w Krakowie można oglądać wystawę prac Krzysztofa Polkowskiego pt. Świątynia – Galeria, Galeria – Świątynia. Sacrum – Profanum, Profanum ˜– Sacrum.

Krzysztof Polkowski, „Świątynia – Galeria, Galeria – Świątynia. Sacrum – Profanum, Profanum – Sacrum”, Katolickie Centrum Kultury Krypta u Pijarów w Krakowie, plakat wystawy (źródło: materiały prasowe organizatora)

Krzysztof Polkowski, „Świątynia – Galeria, Galeria – Świątynia. Sacrum – Profanum, Profanum – Sacrum”, Katolickie Centrum Kultury Krypta u Pijarów w Krakowie, plakat wystawy (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jerzy Nowosielski:

Jest sprawą oczywistą, że nie wszystko, co znajdzie się przypadkowo lub z rozmysłem w obszarze miejsca kojarzonego z sacrum, rozumianego jako rodzaj konkretnej lub nieokreślonej świętości, należy definiować jako potencjalnie święte. Nie jest to bowiem zależne od samej rzeczy i miejsca, prędzej decydują o tym jego atrybuty, a może przede wszystkim intencja.

Ale i tu nie ma żadnej gwarancji odnalezienia świętości. Siedzibą sacrum może stać się wszystko, nawet zwykłe przedmioty. Różnorodne miejsca czy osoby mogą otrzymać tę właściwość, ale też ją utracić. To samo tyczy się profanum i wszelkich skojarzeń związanych z tą sferą. Na domiar złego, obszary te potrafią się skutecznie przenikać. Trudno także pominąć fakt, iż tzw. hierofanie to pierwotnie reprezentacje świata profanum, w których uosabia się świętość.

Krzysztof Polkowski – urodzony w 1958 w Gdańsku. W 1985 ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Pięknych w Gdańsku, dyplom w pracowni prof. Kazimierza Kacha Ostrowskiego. Od 1997 pracownik naukowo – dydaktyczny Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, obecnie adiunkt ze stopniem dr hab. sztuki na Wydziale Malarstwa. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, fotografią, sztuką włókna, instalacjami site – specific a także jako kurator, organizacją i produkcją projektów artystycznych.

Krzysztof Polkowski, Świątynia – Galeria, Galeria – Świątynia. Sacrum – Profanum, Profanum ˜– Sacrum
Wystawę można oglądać od 25 września do 17 października 2013 roku
Galeria Katolickiego Centrum Kultury Krypta u Pijarów
ul. Pijarska 2
Kraków

Dodaj komentarz