• 2013-09-26

Unia horodelska na wystawie w Zamościu

Z okazji 600-lecia unii polsko-litewskiej w Horodle Muzeum Historii Polski w Warszawie oraz Muzeum Zamojskie organizuje wystawę Od Horodła do Horodła. Unia horodelska: dzieje i pamięć (1413–2013). Wystawa potrwa od 28 września do 30 listopada.

„Od Horodła do Horodła. Unia horodelska: dzieje i pamięć (1413–2013)” – plakat (źródło: materiały prasowe)

„Od Horodła do Horodła. Unia horodelska: dzieje i pamięć (1413–2013)” – plakat (źródło: materiały prasowe)

Akt potwierdzenia przez Zygmunta Augusta unii lubelskiej z 1569 roku, kopia unii horodelskiej wykonana w 1529 roku a także przedstawione w multimedialnej formie malowidła rusko-bizantyjskie z XV w. z kaplicy św. Trójcy w Lublinie to tylko niektóre muzealia, jakie zaprezentowane zostaną podczas wystawy Od Horodła do Horodła. Unia horodelska: dzieje i pamięć (1413–2013), organizowanej przez Muzeum Historii Polski i Muzeum Zamojskie w Zamościu.

Wystawa z okazji 600-lecia unii polsko-litewskiej w Horodle zostanie otwarta 28 września w Muzeum Zamojskim i potrwa do 30 listopada. Ekspozycja poruszać będzie dwa główne wątki tematyczne. Pierwszy dotyczy unii polsko-litewskich od 1385 do 1569 roku, ze szczególnym zwróceniem uwagi na unię horodelską z 1413 roku. Drugi jest poświęcony miejscu, jakie w świadomości historycznej Polaków zajmowała i zajmuje unia horodelska i inne unie polsko-litewskie, czego przejawem były m.in. uroczyste jubileusze tych wydarzeń obchodzone od XIX do początków XXI wieku. W okresie zaborów pamięć o polsko-litewskich uniach stanowiła dla wielu Polaków fundament programu odbudowy niepodległej państwowości. Obecnie państwa narodowe – Polska, Litwa, Ukraina i Białoruś – które powstały na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, w różnym stopniu i często z poważnymi zastrzeżeniami odwołują się do wspólnego dziedzictwa. Jednak idea federacji wolnych i równych narodów – tak istotna dla kształtowania się Rzeczypospolitej – powraca w rozmaitych koncepcjach integracyjnych, w tym w projekcie Unii Europejskiej.

Na wystawie w Zamościu zaprezentowane zostaną zarówno bezcenne dokumenty unijne z przełomu średniowiecza i epoki nowożytnej, jak i obiekty XIX- i XX-wieczne ukazujące wagę Horodła 1413 jako ważnego miejsca na mapie pamięci Polaków.

Obok muzealiów z polskich instytucji pokazane zostaną także eksponaty wypożyczone z Ukrainy specjalnie na tę wystawę.

Wersja planszowa ekspozycji zaprezentowana zostanie najpierw w Horodle, a następnie w listopadzie 2013 roku w Warszawie.

Otwarciu wystawy w Zamościu będzie towarzyszyć międzynarodowa konferencja naukowa pt. Unia w Horodle na tle stosunków polsko-litewskich od Krewa do Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów, która odbędzie się w dniach 27 i 28 września. Inicjatorem i głównym organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego.

Autorami wystawy są Igor Kąkolewski, Piotr Kondraciuk, Karol Mazur, Jolanta Sikorska-Kulesza.

Od Horodła do Horodła. Unia horodelska: dzieje i pamięć (1413–2013)
Od 28 września do 30 listopada 2013 roku
Muzeum Zamojskie w Zamościu

Dodaj komentarz