• 2013-09-26

Krystyna Dąbrowska laureatką Nagrody Kościelskich

Jury Fundacji Kościelskich w składzie: Ewa Bieńkowska, Włodzimierz Bolecki, Anna Estreicher, Jerzy Jarzębski, Francois Rosset, Ewa Zając, Jan Zieliński, na posiedzeniu 21 września 2013 roku w Lozannie (Szwajcaria) przyznało Nagrodę Kościelskich za rok 2013 Krystynie Dąbrowskiej za książkę poetycką Białe krzesła (Wydawnictwo Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, 2013).

Krystyna Dąbrowska, fot. Maciej Kaczyński (źródło: materiały prasowe)

Krystyna Dąbrowska, fot. Maciej Kaczyński (źródło: materiały prasowe)

Jak napisano w uzasadnieniu:

Jury nagrodziło poezję wrażliwą na ulotne tematy naszej codzienności, intensywnie przeżywane emocje i uczucia, precyzyjnie dostrzegającą w naszej egzystencji to wszystko, co jest niedomówieniem, milczeniem, trudnym do wyrażenia szukaniem jej ukrytych znaczeń.

Krystyna Dąbrowska (ur. 1979) – jest poetką, tłumaczką, recenzentką. Absolwentka wydziału grafiki warszawskiej ASP. Debiutowała tomem wierszy Biuro podróży (2006). Publikowała m.in. w Twórczości, Odrze, Kwartalniku Artystycznym, Nowych Książkach. Jej przekłady wierszy W.C. Williamsa, W.B. Yeatsa, T. Hardy’ego i T. Gunna były drukowane w Literaturze na Świecie.

Nagroda Kościelskich przyznawana jest od 1962 roku przez Fundację im. Kościelskich – jedną z najstarszych polskich instytucji kulturalnych, działającą w Genewie. Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju literatury polskiej poprzez przyznawanie nagród młodym twórcom.

Wręczenie nagrody odbędzie się 12 października w Miłosławiu – dawnym majątku rodziny Kościelskich.

Nagroda Kościelskich za rok 2013
Laureatka: Krystyna Dąbrowska za Białe krzesła
Wręczenie nagrody: 12 października 2013 roku w Miłosławcu

Dodaj komentarz