• 2013-09-26

Jan Tarasin. W czym rzecz?

Od 12 września w Galerii Bardzo Białej w Warszawie można oglądać wystawę prac Jana Tarasina pt. W czym rzecz?.

Wystawa „Jan Tarasin. W czym rzecz?”, Galeria Bardzo Biała w Warszawie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa „Jan Tarasin. W czym rzecz?”, Galeria Bardzo Biała w Warszawie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Poprzez dobór prac pokazywanych na wystawie – swoisty melanż malarstwa olejnego i prac na papierze, w tym grafik, rysunków, pasteli, gwaszy, akwareli oraz fotografii – powstaje intensywny komunikat wizualny, pozwalający ogarnąć dominujące kwestie, które drążył Tarasin, i zjawiska, które go inspirowały.

Wystawa w Galerii Bardzo Białej już w tytule sugeruje próbę przybliżenia istoty tej twórczości, odpowiedzi na pytanie W czym rzecz?. Notabene właśnie rzecz, (tu zamiennie: przedmiot, przedmiot-embrion, znak, forma kodująca istotę rzeczy…) stanowi podstawę konstrukcji świata, jaką maluje Tarasin.

Owa rzecz wskazuje także na nieustanny balans między rzeczywistością, naturą, doświadczeniem potocznym a wizją artystyczną. Na obrazach można zaobserwować natrętne uprzedmiotawianie się odrealnionych form i percepcyjne gry z ich komunikatywnością oraz można uświadomić sobie szkopuł, jaki tkwi w nadawaniu im znaczeń. Artysta uważał, że: za pomocą malarstwa chcemy coś poznać, zrozumieć. Pytanie W czym rzecz? idealnie licuje z tym stwierdzeniem. A poznawcze potrzeby Tarasina były ogromne. Prace w większości są pokazywane premierowo.

Jan Tarasin (1926-2009) – malarz, grafik, myśliciel sztuki, eseista. Klasyk współczesności już za życia. Studiował w latach 1946-1951 w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowniach profesorów: Zygmunta Rudnickiego, Zbigniewa Pronaszki i Wacława Taranczewskiego oraz w pracowniach grafiki profesorów Andrzeja Jurkiewicza i Konrada Strzednickiego. Był związany pracą pedagogiczną z macierzystą uczelnią w latach 1964-1967. Od 1974 roku do emerytury wykładał w warszawskiej Akademii, a w latach 1987-1990 pełnił funkcję jej rektora, wybrany w wolnych wyborach. Był członkiem Grupy Krakowskiej. Otrzymał Nagrodę Krytyki im. Cypriana Kamila Norwida w 1976 roku oraz Nagrodę im. Jana Cybisa za 1984 rok. Tarasin wiele o sztuce napisał, co stanowi szczególny komentarz do jego twórczości. Przykładem jest Otwarcie – wypowiedź zbudowana z tekstów i kompozycji graficznych, rodzaj szkicownika-dziennika.

Magdalena Sołtys (kurator wystawy)

Jan Tarasin, W czym rzecz?
Wystawę można oglądać od 12 września do 25 października 2013 roku
Galeria Bardzo Biała
ul. Wspólna 61/107
Warszawa

Dodaj komentarz