• 2013-09-25

Spacery śladami poetów i bohaterów: Julian Tuwim i Hanna Krall

Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie zaprasza nauczycieli, działaczy lokalnych, dziennikarzy i wszystkich zainteresowanych ofertą edukacyjną muzeum na spacery pokazowe śladami Juliana Tuwima (26 września) i bohaterów Hanny Krall (8 października).

Julian Tuwim, 1933 (źródło: materiały prasowe)

Julian Tuwim, 1933 (źródło: materiały prasowe)

Spacer I: Przestrzeń pamięci o Julianie Tuwimie

26 września w godz. 16.00–19.00

Start: Polska Akademia Nauk, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72 (plac przed pomnikiem Mikołaja Kopernika)

Nareszcie zjawił się poeta, który oparł się tyranii wielkich słów i wielkich spraw i mówił urzekająco pięknie o rzeczach dnia codziennego, trafiał do serc prostych ludzi – A. Słonimski, cyt. za M. Urbanek.

Trasa spaceru poprowadzi przez piękne warszawskie zakątki związane z biografią Juliana Tuwima. Prowadzące spacer zaprezentują zarówno miejsca, w których po wyjeździe z rodzinnej Łodzi bywał jako student, jak i adresy, pod którymi tworzył już jako znany warszawski poeta: Pod Pikadorem, kawiarnie Sztuka i Moda, IPS oraz Ziemiańska, w której Julian Tuwim miał stolik wraz z innymi skamandrytami. Pokazane zostaną budynki związane z radosnymi chwilami w życiu Tuwima (miejsce przyjęcia ślubnego i pierwszego wspólnego mieszkania z żoną, Stefanią) oraz kamienice łączące się z momentami napięcia i dramatycznego wyboru (mieszkanie w pejzażu powojennej, zrujnowanej Warszawy).

Autorka scenariusza spaceru: Wiesława Młynarczyk

Prowadzące spacer: Jagna Kofta, Zofia Mioduszewska

Spacer II: Powstanie w getcie warszawskim – śladami Zdążyć przed Panem Bogiem Hanny Krall

8 października w godz. 16.00–19.00

Start: hol Muzeum Historii Żydów Polskich, ul. Anielewicza 6

Gość specjalny spaceru: Hanna Krall, wybitna reporterka, autorka licznych publikacji

Podczas spaceru uczestnicy zobaczą miejsca opisane w Zdążyć przed Panem Bogiem – wywiadzie-rzece przeprowadzonym przez Hannę Krall z Markiem Edelmanem. W tej opublikowanej w latach 70. książce autorka kreśli portret powstańca warszawskiego getta, lekarza, świadka historii. Na podstawie rozmów i spotkań przeprowadzonych z Markiem Edelmanem pisarka stworzyła pełną wyrazu opowieść o życiu i umieraniu w warszawskim getcie.

Autor scenariusza: Bogusław Jędruszczak

Prowadzące spacer: Jagna Kofta, Zofia Mioduszewska

Każdemu uczestnikowi spaceru zostanie wręczony także bilet wstępu do muzeum, uprawniający do bezpłatnej wycieczki z przewodnikiem oraz zwiedzania wystawy czasowej.

Spacer śladami Juliana Tuwima
26 września 2013 roku
Warszawa

Spacer śladami bohaterów Hanny Krall
8 października 2013 roku
Warszawa

Dodaj komentarz