• 2013-09-25

Galeria Spiż 7 między genami a memami

Od 28 września w Galerii Spiż 7 w Gdańsku będzie można oglądać wystawę zbiorową pt. Rozwój – między genami a memami.

Autor pracy: Boris Nieslony (źródło: materiały prasowe organizatora)

Autor pracy: Boris Nieslony (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa Rozwój – między genami a memami podejmie kwestię kulturowych uwarunkowań dla tworzenia koncepcji artystycznych. Będzie refleksją na temat możliwych scenariuszy rozwoju kultury oraz technologii myślenia. Celem wystawy jest namysł nad wzajemnymi uwarunkowaniami w procesie tworzenia wzorców informacji jak i w procesie zapładniania kultury jaki zachodzi w sferze sztuki.

Galeria – pracownia Spiż 7 będzie miejscem spotkania i interakcji artystów z różnych krajów, którzy w swej twórczości podejmują zagadnienia ewolucji pojęć i intermedialności oraz refleksję nad tym jak myślimy o sztuce. Do udziału zaproszeni zostali artyści wizualni, performerzy jak też improwizujący muzycy.

Co zatem jest istotą rozwoju? Czy jest to – jak postulują nauki społeczne – proces ukierunkowany na ciągły wzrost korzystnych dla zbiorowości zmian czy też raczej – jak sugerują nauki biologiczne i genetyka – proces, który przypomina raczej budowę domu z jego jednoczesną rozbiórką? Czym jest rozwój w sztuce? Co decyduje o wyborze sposobów myślenia…Czy mamy do czynienia ze swoistym doborem naturalnym w świecie koncepcji artystycznych?

Czym są w rzeczywistości owe koncepcje sztuki i artyzmu i jaką rolę pełnią w świecie współczesnym? Czy metodologie interpretacyjne różnych dziedzin nauki mają w tym obszarze jakieś zastosowanie? Czy w świecie sztuki funkcjonują mechanizmy selekcji na wzór permutacji w obszarze genetyki czy mamy raczej do czynienia z mentalnym abstraktem kulturowego środowiska? Jaką w tym kontekście autonomię zachowuje wyemancypowane psyche jednostek? Czy widzimy możliwość wyłonienia się obecnie jakiegoś nowego środowiska dla rozwoju form sztuki i sposobów myślenia o sztuce?

Wystawa realizowana jest w ramach projektu artystyczno-badawczego, pt: Virtual, w obszarze którego prowadzone jest rozważanie nad możliwościami tworzenia nowego środowiska kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych technologii i koncepcji psychologicznych.

Marek Rogulski. TNS

Artyści: Marcio Carvalho, Gim Gwang Cheol, BBB Johannes Deimling, Krzysztof Gruse, Park Kyeong Hwa, Antoni Karwowski. Alastair MacLennan, Honorata Martin, Marcin Mierzicki, Bartosz Nowak, Boris Nieslony, OBPW, Ben Patterson, Marek Rogulski, Marcel Sparmann, Hilla Steinert, Melati Suryodarmo, Marek Zygmunt

Performance’s: Gim Gwang Cheol, Park Kyeong Hwa, Antoni Karwowski. Alastair MacLennan, Marcel Sparmann, Hilla Steinert.

Koncert: Zdzisław Piernik, Oleg Dziewanowski, Rogulus, Tomasz Szwelnik, Irek Wojtczak
Kuratorzy: Antoni Karwowski, Marek Rogulski
Koncepcja wystawy: TNS Foundation

Wystawę organizuje fundacja TNS przy pomocy Bałtyckiego Bractwa Żeglarzy oraz Stowarzyszenia Officyna w Szczecinie, Platoon Kunsthalle w Berlinie, Gdańskiej Galerii Miejskiej.

Rozwój – między genami a memami
Wystawa sztuki współczesnej, performance, współczesna muzyka improwizowana
Wystawę można oglądać 28 i 29 września 2013 roku
Galeria Spiż 7
ul. Chmielna 113
Gdańsk. Wyspa Spichrzów

Dodaj komentarz