Jacek Malicki – Extravantgarde na ścianach Galerii Bielskiej

Od 14 września w Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej można oglądać wystawę Jacka Malickiego pt. Extravantgarde 1966-1988.

Jacek Malicki, „After wedding”, 1978, odbitka na papierze (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jacek Malicki, „After wedding”, 1978, odbitka na papierze (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawiane po raz pierwszy w 1988 roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie, a obecnie znajdujące się na wystawie w Galerii Bielskiej BWA w Bielsku-Białej obrazy Jacka Malickiego mają piętno indywidualnej konstrukcji, a jednocześnie przejawiają coś, co Bożena Kowalska określiła jako szczególną właściwość abstrakcji geometrycznej – zdolność do wyrażania istoty świata. W części dorobku Malickiego, w obrazach na planie kwadratu, można doszukać się poszukiwań takiej istoty gdzieś na przecięciu wpływów Malewicza, Mondriana, Stażewskiego i buddyjskich mandali.

W obrazach prostokątnych znajdujemy starannie rozłożone plamy, które zdają się nawiązywać do kolejnych planów krajobrazu. Jest to szczególne oryginalne zastosowanie procesu abstrahowania od danych zmysłowych w celu uzyskiwania geometrycznych syntez. Racjonalny filtr byłego matematyka był tak mocny, że widz znajduje właśnie te atrakcyjne kolorystycznie harmonijne syntezy, czasem proste, a czasem bardzo skomplikowane. Często artysta tak rozkładał kolor, by zdezorientować percepcję widza chcącego podążać np. za liniami zbieżnej perspektywy.

Jerzy Truszkowski, kurator wystawy

Choć abstrakcyjne obrazy olejne dominują na ścianach klubu Aquarium w Galerii Bielskiej BWA, to równie mocnym akcentem wystawy są fotografie i malarstwo na fotografii, przywołujące niezwykłą biografię artystyczną Jacka Malickiego – urodzonego w 1946 roku w Podkowie Leśnej, studiującego matematykę i logikę, związanego z kontrkulturą końca lat 60. XX wieku (w ruchu hipisowskim, którego był jednym z liderów, nosił pseudonim Krokodyl), zajmującego się sztuką alternatywną, fotografią i muzyką – ważnej postaci polskiej neoawangardy i polskiej sztuki konceptualnej.

Jerzy Truszkowski określa Jacka Malickiego nie tylko jako prywatnego ucznia Henryka Stażewskiego i lidera formacji muzycznej Grupy W Składzie, ale przede wszystkim, jako prekursora sztuki performans w Polsce.

Tytuł wystawy został zaczerpnięty z pracy Jacka Malickiego wykonanej w technice szablonu z 1980 roku z napisem EXTRAVANTGARDE. Przywołane w wypowiedzi kuratora zdjęcie autorstwa duetu artystycznego KwieKulik (Zofia Kulik & Przemysław Kwiek) widnieje na okładce książki Jerzego Truszkowskiego pt. Post Partum Post Mortem. Artyści awangardowi w społeczeństwie socjalistycznym w Polsce 1968–1988 (od Jacka Krokodyla Malickiego do Jacka Mikołaja Rydeckiego), wydanej przez Galerię Bielską BWA w 2013 roku.

Kurator: Jerzy Truszkowski

Jacek Malicki, Extravantgarde 1966-1988
Wystawę można oglądać od 14 września do 27 października 2013 roku
Galeria Bielska BWA
ul. 3 Maja 11
Bielsko-Biała

Dodaj komentarz