Powrót krytyki sztuki, czyli post-kongres AICA w Krakowie

30 września w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbędzie się dyskusja w ramach post-kongresu AICA pt. Powrót krytyki sztuki, towarzyszącemu XLIV Międzynarodowemu Kongresowi AICA White Places – Black Holes w Koszycach. Organizatorem wydarzenia jest Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA.

Dyskusja w ramach post-kongresu AICA „Powrót krytyki sztuki”, MCK w Krakowie, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dyskusja w ramach post-kongresu AICA „Powrót krytyki sztuki”, MCK w Krakowie, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

W dyskusji biorą udział: Marek Bartelik (Prezes AICA International), Anda Rottenberg (Sekcja Polska AICA), Henry Meyric-​Hughes (Honorowy Prezes AICA International), Adriana Almada (Sekcja Paragwajska AICA), Juraj Carny (Sekcja Słowacka AICA), Richard Gregor (Sekcja Słowacka AICA) oraz James Elkins (School of the Art Institute w Chicago)

Prowadzenie dyskusji: Andrzej Szczerski (Prezes Sekcji Polskiej AICA)

Współczesna krytyka artystyczna podlega dynamicznym zmianom. Widoczny jest jej szybki rozwój, dzięki łatwości publikowania już nie tylko w pismach drukowanych, ale przede wszystkim w Internecie. Zwiększenie ilości publikacji nie idzie jednak w parze z podniesieniem ich poziomu. Krytyka często bywa niekompetentna, unika formułowania jakichkolwiek sądów, wykorzystywana jest jako narzędzie promocyjne. W efekcie działalność krytyczna – również ta, która wciąż pozostaje wartościowa – okazuje się marginalizowana i nie wpływa w istotny sposób na życie artystyczne.

Podczas dyskusji zaproszeni goście będą zastanawiać się nad wynikającą z tej sytuacji obecnością/​nieobecnością krytyka sztuki w życiu artystycznym, miejscem krytyki sztuki pośród innych instytucji zajmujących się sztuką, a także różnicą pomiędzy krytykiem a kuratorem sztuki współczesnej. Zostanie zadane też pytanie o znaczenie tekstu krytycznego wobec innych form uprawiania krytyki sztuki, którymi dysponują dziś autorzy. Kolejny problem to istnienie globalnej krytyki sztuki, która ustala standardy akceptowane na całym świecie oraz jej przeciwieństwa, czyli krytyki lokalnej, czerpiącej inspirację z miejscowej tradycji artystycznej.

Na zakończenie rozważana będzie konieczność powrotu krytyki sztuki, która nie jest tylko powierzchownym komentarzem, ale polem rzeczowej i otwartej dyskusji. W ten sposób może ona na stać się alternatywą wobec realiów świata sztuki oraz praktyki kuratorskiej, coraz częściej pełniących funkcje rozrywkowe i reprezentacyjne, związane z wymogami bieżącej polityki kulturalnej.

Marek Bartelik – prezes AICA International, w latach 2008–2012 prezes Sekcji USA AICA. Wykłada historię sztuki w The Cooper Union for the Advancement of Science and Art w Nowym Jorku, gościnnie prowadził również wykłady na uniwersytetach Yale i MIT. Jako krytyk sztuki regularnie współpracuje z Artforum, do którego napisał recenzje z wystaw w ponad dwudziestu krajach , w tym w Polsce. Jest autorem wielu książek. W 2013 roku był kuratorem wystawy Marka Rothko w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Anda Rottenberg – historyk sztuki, , krytyk oraz kuratorka, w latach 1988–1990 oraz 1991–1993 prezes Sekcji Polskiej AICA. W latach 1991–1992 pełniła funkcję dyrektorki Departamentu Sztuki w Ministerstwie Kultury i Sztuki, następnie w latach 1993–2001 zajmowała stanowisko dyrektorki Galerii Sztuki Zachęta w Warszawie.  Jest kuratorką wielu wystaw oraz autorką licznych tekstów krytycznych poświęconych sztuce współczesnej, opublikowała także książki, m.in. Sztuka w Polsce 1945–2005 (Warszawa 2005). W 2011 roku została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, w 2012 otrzymała Nagrodę Krytyki Artystycznej im. Jerzego Stajudy, za całokształt osiągnięć.

Henry Meyric Hughes – honorowy Prezes AICA International, krytyk sztuk i kurator, Koordynator Programu Wystawienniczego Rady Europy. Współtwórca Manifesta. European Biennial of Contemporary Art (2003) i przewodniczący Manifesta Foundation w Amsterdamie w latach 1996–2007. W latach 1968–92 pracował dla British Council m.in. w Niemczech, Peru, Francji i Włoszech, pełnił funkcję Director of Visiting Arts (1994−96) oraz Director of Visual Arts (1986−92). W latach 1986–1992 był kuratorem wystaw brytyjskich na Biennale w Wenecji i w São Paulo. Odznaczony m.in. Bundesverdienstkreuz przez Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec.

Adriana Almada – prezes Sekcji Paragwiańskiej AICA, w latach 2010–2013 wiceprezes AICA International, krytyk sztuki, pisarka i kuratorka wystaw sztuki współczesnej. Redaktora magazynu AICA Paragwaj oraz Arte al Día Internacional (Miami-​Buenos Aires), współpracuje z ArtCronica (Kuba), Archipiélago (Meksyk), Temas (Buenos Aires) and Correo Semanal (Asuncion). Autorka licznych tekstów w czasopismach, katalogach wystaw i pracach zbiorowych, redaktorka wydawnictw dotyczących literatury, socjologii i sztuki.

Juraj Čarný – historyk sztuki, krytyk i kurator. Od 2009 Prezes Sekcji Słowackiej AICA, od 2012 wiceprezes AICA International, od 2006 roku redaktor naczelny Flash Art. Czech and Slovak Edition, od 1999 roku prowadzi Galerię Priestor/​SPACE w Bratysławie, W 1997 roku współpracował z Soros Centre for Contemporary Arts – Slovakia. Organizator XLIV AICA International Congress w Koszycach w 2013 roku.

Richard Gregor – prezes Sekcji Słowackiej AICA, historyk, krytyk sztuki i kurator wystaw sztuki współczesnej. Pracował jako kurator w Galerii w Nitrze i Galerii Miasta Bratysławy oraz w Centrum Sztuk Wizualnych w Bratysławie. Wykładał także na Akademii Sztuk Pięknych w Bańskiej Bystrzycy oraz pełnił funkcję eksperta ds. galerii sztuki współczesnej w Ministerstwie Kultury Republiki Słowackiej. Organizator XLIV AICA International Congress w Koszycach w 2013 roku.

Jamek Elkins – historyk sztuki, ukończył także studia malarskie, od 1989 roku wykłada w The School of the Art Institute of Chicago, aktualnie na stanowisku E.C. Chadbourne Chair w Department of Art History, Theory, and Criticism. Uznawany za jednego z najważniejszych amerykańskich historyków sztuki, analiza jego działalności badawczej została opublikowana w książce Art: Key Contemporary Thinkers red. Diarmuid Costello i Jonathan Vickery (New York: Berg /​Macmillan, 2007). Laureat doktoratu honoris causa Uniwersytetu w Goeteborgu w 2008 roku.

Powrót krytyki sztuki – dyskusja w ramach post-kongresu AICA
Dyskusja odbędzie się 30 września 2013 roku, godzina 18.00
Międzynarodowe Centrum Kultury
Rynek Główny 25
Kraków

Dodaj komentarz