• 2013-09-19

Warsztaty charrette Grand Paris w Katowicach

Katowicki oddział SARP zaprasza do udziału w warsztatach charrette Grand Paris, które odbędą się w dniach od 10 do 13 października.

Warsztaty charrette Grand Paris w Katowicach (źródło: materiały prasowe organizatora)

Warsztaty charrette Grand Paris w Katowicach (źródło: materiały prasowe organizatora)

Warsztaty dotyczyć będą zdegradowanego terenu kopalni Paryż w Dąbrowie Górniczej. Organizatorem jest SARP Katowice oraz Urząd Miasta Dąbrowy Górniczej.

Założeniem projektu jest wypracowanie koncepcji (kierunku) rozwoju oraz rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Praca podczas warsztatów odbywać się będzie się w trzech interdyscyplinarnych grupach. Wytyczne wypracowane podczas warsztatów wykorzystane zostaną przez Urząd Miasta Dąbrowy Górniczej w celu opracowania planu zagospodarowania terenu.

Zgłoszenia. Organizatorzy proszą o przesłanie drogą mailową:

  • 2-3 prac (własnych projektów),
  • kilku zdań o sobie z wyszczególnieniem roku oraz kierunku studiów,
  • informację o stopniu znajomości j. angielskiego (w celu pracy w grupie z zagranicznym tutorem),
  • danych teleadresowych

do dnia 29 września, godz. 15.00.

Uczestnikami warsztatów mogą być: studenci architektury, planowania przestrzennego, krajobrazu, designu, socjologii, kulturoznawstwa.

Celem warsztatów jest opracowanie wariantowej koncepcji przekształcenia i zagospodarowania terenu byłej kopalni Paryż, pozwalającej na docelowe przygotowanie projektu zagospodarowania terenu, a także zaangażowanie społeczności lokalnej, najemców oraz środowiska architektów, projektantów, socjologów oraz ekonomistów. Przeprowadzona wśród najemców terenu ankieta ma na celu ustalenie spójnego planu rozwoju obszaru.

Dotychczasowy przebieg procesów restrukturyzacji gospodarczej miasta doprowadził do likwidacji miejsc pracy i pojawienia się w mieście znacznej liczby terenów i obiektów poprzemysłowych. Tereny poprzemysłowe znajdują się przede wszystkim na obszarze dzielnicy śródmiejskiej. Są to między innymi tereny po kopalni Paryż, gdzie znajdują się obiekty z XIX/XX wieku – m.in. z lat międzywojennych XX wieku.

Tutorzy:

Magdalena Wrzesień –  architekt, urbanista, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette. Była stypendystka fundacji DAAD na TU w Berlinie na Wydziale Planowania Miejskiego i Regionalnego. Wiceprezes Stowarzyszenia Odblokuj, projektantka w Pracowni Warszawy. Prowadzi zajęcia projektowe z urbanistyki na kierunku Architektura w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Laureatka nagrody Ministra Budownictwa.

Piotr Bujas – architekt, projektant, badacz architektury (Architektura WAPK, Projektowanie ASP Kraków, Design i nowe media KASK Antwerp). Pracował naukowo w Katedrze Architektury Środowiskowej WAPK oraz w zespołach i biurach w Holandii, Belgii i Polsce. Autor projektów nagradzanych w międzynarodowych konkursach. Autor publikacji dotyczących architektury nowoczesnej, specjalistycznej. W praktyce łączy pola projektowania i badań, gdzie interdyscyplinarność nie jest tylko uzasadnieniem działań w różnych skalach lecz metodą; od architektury, urbanistyki, przez komunikację i sztuki wizualne do strategii i projektowania alternatywnego. Od 2012 roku prowadzi biuro projektowania i badań architektonicznych.

Bastian Kalmeijer – urodzony w 1981, w Holandii. Studiował na Willem de Kooning Art Academy oraz na Academy of Architecture and Urbanism w Rotterdamie. Jest badaczem oraz tutorem w The Why Factory – instytucie Uniwersytetu Technicznego w Delft w zespole analityków przyszłości miast. Jest doradcą strategicznym w A Lab – instytucie technologii i nowych mediów w Amsterdamie oraz współzałożycielem Instability. We. Trust – kreatywnej pracowni architektoniczno-urbanistycznej.

Warsztaty charrette Grand Paris
Zgłoszenia: do 29 września 2013 r., godz. 15.00
Warsztaty: 10-13 października 2013 r.
Galeria Architektury SARP
Katowice

Dodaj komentarz