• 2013-09-17

Wyposażenie archiwów, muzeów i bibliotek podczas Targów Dziedzictwo

W dniach od 17 do 18 września w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w Warszawie odbędzie się pierwsza edycja Targów Dziedzictwo.

Targi Dziedzictwo – logo (źródło: materiały prasowe)

Targi Dziedzictwo – logo (źródło: materiały prasowe)

Wystawy Ochrona i konserwacja archiwaliów miasta stołecznego Warszawy, Polska Rozproszona. Program zabezpieczania polskiego dziedzictwa archiwalnego poza granicami kraju Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz wystawę Centralnego Laboratorium Konserwacji Archiwaliów będzie można zwiedzać podczas premierowych Targów Dziedzictwo. Ekspozycje mają na celu przybliżenie uczestnikom imprezy działania, jakie podejmowane są na rzecz zachowania archiwaliów dla przyszłych pokoleń. Targi Dziedzictwo będą też okazją, by zapoznać się z najnowszą ofertą z zakresu wyposażenia muzeów, bibliotek i archiwów. Nie zabraknie eksperckich spotkań, podczas których omawiane będą aktualne problemy, z jakimi borykają się tego typu placówki.

Człowiek, który nie zajmuje się konserwacją zbiorów na co dzień, nie zdaje sobie sprawy, ile pracy trzeba włożyć, by zapewnić odpowiednią ochronę różnego rodzaju kolekcjom. A przecież tak ważne są one dla dziedzictwa kulturowego danego kraju i budowania świadomości narodowej. Zabytki świadczą bowiem o bogatej przeszłości i wskazują na ogromne osiągnięcia poprzednich pokoleń. Poprzez wystawy zorganizowane na targach chcemy pokazać szerokie spektrum działań, jakie są podejmowane, by zachować zbiory dla przyszłych pokoleń. Na stoiskach czekać będzie natomiast przegląd produktów i rozwiązań, które mają wspierać tego typu działania i służyć odpowiedniemu przechowywaniu i konserwacji zabytków – mówi Bartosz Sosnowski, prezes Międzynarodowych Targów Polska, organizatora Targów Dziedzictwo.

Obok wystaw w programie targów zaplanowano dwudniowe seminarium Bezpieczeństwo zbiorów muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych – stan obecny i perspektywy, współorganizowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach spotkania powołane zostaną grupy problemowe, które będą dyskutować nad ważnymi dla branży zagadnieniami.

Pierwszy zespół zajmie się kwestią ochrony i profilaktyki konserwatorskiej. Moderatorem tej grupy będzie Ewa Potrzebnicka, Zastępca Dyrektora Biblioteki Narodowej w Warszawie ds. ochrony i udostępniania zbiorów. Wśród zagrożeń dotyczących przechowywania kolekcji wymienia ona czynniki chemiczne, zarówno zewnętrzne związane ze środowiskiem, jak i wewnętrzne wynikające z procesów chemicznych zachodzących w strukturze materiałów, zagrożenia mikrobiologiczne, jak grzyby czy bakterie, fizyczne np. energia cieplna czy naświetlenie, a także mechaniczne polegające na uszkodzeniu dokumentów choćby przez czytelników.

Kolejnym tematem, o którym będą rozmawiać eksperci podczas Targów Dziedzictwo jest szkolenie kadr. Archiwa, biblioteki czy muzea borykają się bowiem często z problemami wynikającymi z deficytu odpowiednich szkoleń dotyczących przechowywania zbiorów. W efekcie w Polsce brakuje choćby fachowców w dziedzinie profilaktyki konserwatorskiej, którzy mogliby zajmować się całokształtem ochrony zabytków w tego typu placówkach. Potrzebni są też konserwatorzy i osoby specjalizujące się w zabezpieczaniu materiałów audiowizualnych oraz innych obiektów, jakie pojawiają się wraz z rozwojem nowoczesnych technologii.

Seminarium będzie też okazją, by omówić zagadnienia związane z szacowaniem zagrożeń i działaniem w sytuacjach kryzysowych.

Nowymi technologiami w ochronie zbiorów zajmie się z kolei grupa problemowa moderowana przez Roberta Pasiecznego, Kierownika Działu edukacji, informacji i wydawnictw Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Obok rozbudowanej części merytorycznej na Targach Dziedzictwo znajdzie się część ekspozycyjna. Na stoiskach prezentowane będą najnowsze produkty i rozwiązania służące bezpiecznemu przechowywaniu kolekcji muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych czy nawet dokumentacji w kancelariach. Zakres tematyczny obejmie specjalistyczne meble, sprzęt elektroniczny do digitalizacji zasobów archiwalnych i biurowych, profesjonalne urządzenia i wyposażenie biurowe, a także zabezpieczenie i ochronę przeciwpożarową. Wśród propozycji prezentowanych przez wystawców znajdą się też systemy zarządzania informacją, magazynowe oraz usługi i programy komputerowe.

Targi Dziedzictwo
Od 17 do 18 września 2013 roku
Warszawa

Dodaj komentarz