• 2013-09-17

Samuel Morrison Gallacher o dziedzictwie renesansu

We wtorek 24 września Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie zaprasza na wykład Samuela Morrisona Gallachera Renaissance Heritage: European Identity, Contemporary Museology, and Cultural Diplomacy, który zostanie wygłoszony w ramach Wykładów Otwartych Akademii Dziedzictwa.

Idea Europy jako jednej tożsamości kulturowej była słaba na długo przed nastaniem obecnego kryzysu ekonomicznego. Choć polityki kulturalne starały się podkreślić wspólnie wyznawane wartości oraz wspólne historie, to jednak potężne różnice w doświadczeniu narodowym w XIX i XX wieku zasadniczo podważały próby budowania idei jednej tożsamości europejskiej. W swoim wykładzie Samuel Gallacher postawi tezę, że wiele wartości, które utożsamiamy z nowoczesną Europą – wspólny język, intelektualna mobilność, zintegrowana gospodarka, osiągnięcia artystyczne – odbijają się w naszej wyobraźni historycznej dotyczącej okresu europejskiego renesansu. Postara się ponadto zakreślić historyczną prawdziwość cech wspólnych istniejących w renesansowej Europie, rozumianej jako okres rozpoczynający się około roku 1450, a kończący około 1600.

Na wykładzie słuchacze dowiedzą się, w jaki sposób różne kraje europejskie były zainteresowane budowaniem poczucia tożsamości renesansowej oraz jak narodowe dziedzictwo kulturowe, zakorzenione we wczesnej nowoczesności, stało się nośnikiem wrodzonej europejskości. Zwracając uwagę na wspólne aspekty renesansowego dziedzictwa na całym kontynencie, Gallacher ma nadzieję przekonać słuchaczy, iż Europa posiada silne fundamenty historyczne, na których można formować namacalną tożsamość. Omówi też przypadki tworzenia renesansowego dziedzictwa, europeizację dziedzictwa renesansu oraz dobre i złe strony polityki, która tożsamość europejską wywodzącą się z idei renesansu traktuje priorytetowo.

Samuel Morrison Gallacher – stypendysta programu Thesaurus Poloniae, reprezentujący IMT Institute for Advanced Studies w Lukce oraz ICOM Europe.

Wstęp wolny, wykład w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym na język polski.

Samuel Morrison Gallacher Renaissance Heritage: European Identity, Contemporary Museology, and Cultural Diplomacy
24 września 2013 roku, godz. 17.00
MCK w Krakowie

Dodaj komentarz