• 2013-09-17

Koprodukcja Opery na Zamku oraz Teatru Operowego w Kaliningradzie

Pierwsza w powojennej historii Szczecina realizacja najpopularniejszej opery słowiańskiej Eugeniusz Oniegin zostanie przedstawiona 28 i 29 września w szczecińskiej Operze na Zamku.

„Eugeniusz Onegin" (źródło: mat. organizatora)

„Eugeniusz Onegin" (źródło: mat. organizatora)

Piotr Czajkowski określił swoje arcy­dzieło mianem scen lirycznych, uwypu­klając kameralny, niemal psychologicz­ny wymiar utworu opartego na kanwie poematu Puszkina. Historia Oniegina i Tatiany to modelowy przykład mija­nia się uczuć, czego konsekwencją jest miłość nieodwzajemniona i odrzucona oraz dojmujące poczucie osamotnienia i duchowej pustki. Głęboki pesymizm unoszący się nad całą spuścizną rosyj­skiego romantyka ma źródło zarówno w melancholijnej osobowości tego twórcy, jak i jego dramatycznym życiu osobistym zakończonym samobójczą śmiercią. Głęboko poruszające emocje i finalny wymiar Eugeniusza Oniegina ociepla jednak muzyka – pełna wspa­niałych tematów i urzekających melo­dii, subtelnie przenikniętych duchem rosyjskiego folkloru. Na uwagę zasługuje również spektakularne poloni­cum, jakim jest efektowny, zamaszysty polonez z III aktu opery.

Skomponowany w roku 1877 Eugeniusz Oniegin początkowo wolno torował so­bie drogę do światowej sławy. Przełom przyniosły dopiero lata 90. XIX stule­cia i wybitne premiery wykonywane pod batutą mistrzów tej miary, co Gu­staw Mahler i Arturo Toscanini. Obec­nie jest to jedna z najczęściej wysta­wianych i najbardziej kochanych przez publiczność oper. W roku 1993 odbyła się jedynie koncertowa prezentacja Eugeniusza Oniegina, opromieniona znakomitymi kreacjami wokalnymi Romy Jakubowskiej-Handke (Tatiana) i Marcina Bronikowskiego (Oniegin). Spektakl realizowany jest wspólne z Teatrem Operowym w Kaliningradzie.

Eugeniusz Oniegin:
28 i 29 września 2013 roku
ul. Korsarzy 34, Opera na Zamku
Szczecin

Dodaj komentarz