• 2013-09-17

Dariusz Nowacki ukosem o literaturze współczesnej

W lipcu nakładem Stowarzyszenia Inicjatyw Wydawniczych ukazała się książka Dariusza Nowackiego Ukosem. Szkice o prozie. Jest ona zbiorem przemyśleń i sprawozdań z lektury współczesnej polskiej prozy.

Dariusz Nowacki „Ukosem. Szkice o prozie” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Dariusz Nowacki „Ukosem. Szkice o prozie” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Ukosem, czyli jak? Na pewno nie z niechęcią, nieprzyjaźnie, co podsuwa frazeologizm patrzeć/zerkać ukosem, raczej ukośnie w stosunku do czegoś, po przekątnej. Oczywiście myślę tutaj o współczesnej polskiej prozie i zarazem o moim o niej pisaniu. Po prostu chciałem przedstawić pewną część własnych sprawozdań z lektur, a ponieważ musiałem wybrać – książki i losy pisarzy w pierwszej kolejności – dokonałem cięcia, ukośnego właśnie.

Ciąć po przekątnej – jeśli nadal odwoływać się do tej metafory – to odsłaniać twórczość pisarzy, których się podziwia, nieledwie szanuje lub w ogóle się nie ceni, to wskazywać na zjawiska ważne i marginalne, sprawy przedawnione i aktualne. Zapewniam przy tym, że w ukośnym cięciu – tak jak ja je rozumiem – nie ma intencji polemicznej bądź wywrotowej. Nie chodzi mi zatem o podgryzanie zastanych hierarchii literackich ani o, jakkolwiek rozumiany, gest rewindykacyjny czy odnowicielski. Jeśli w ogóle tego rodzaju operacje są dziś do przeprowadzenia, to tylko w ramach dużych przedsięwzięć monograficznych, w których próbuje się ogarnąć tzw. całość (której oczywiście ogarnąć nie sposób, ale próbować trzeba). Tymczasem niniejsza książka – jak stanowi podtytuł – jest zbiorem szkiców o polskiej prozie współczesnej, nie zaś raportem o stanie tejże prozy.

(fragment książki)

Dariusz Nowacki – ur. w 1965 roku krytyk i badacz literatury, pracownik Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor książek: Zawód: czytelnik. Notatki o prozie polskiej lat 90 (1999), Ja nieuniknione. O podmiocie pisarstwa Jerzego Andrzejewskiego (2000), Wielkie Wczoraj (2004), Kto im dał skrzydła. Uwagi o prozie, dramacie i krytyce (2001–2010) (2011). Redaktor kilku tomów zbiorowych oraz dwu antologii: Orkiestru iza leđa. Antologija poljske kratke priče (wraz z Ivaną Vidović Bolt) i Była sobie krytyka… Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych (wespół z Krzysztofem Uniłowskim). Od debiutu prasowego (1992) do dziś opublikował przeszło 500 szkiców, recenzji i artykułów publicystycznych.

Dariusz Nowacki Ukosem. Szkice o prozie
Premiera: lipiec 2013 roku
Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych

Dodaj komentarz