• 2013-09-16

Bismarck – człowiek, który zjednoczył Niemcy

18 września Wydawnictwo Muza SA opublikuje książkę historyczną Jean-Paula Bleda pt. Bismarck. Żelazny Kanclerz.

Jean-Paul Bled „Bismarck. Żelazny kanclerz” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Jean-Paul Bled „Bismarck. Żelazny kanclerz” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Nie nadawał się na pruskiego urzędnika, był zarówno pragmatyczny i skory do kompromisu, jak i niezależny, buntowniczy. Biografia Bismarcka to uniwersalna sylwetka wodza, którego portret jest tak barwny, jak niejednoznaczny. Dzięki sprawnej narracji czytelnik ma wrażenie, że obcuje nie z historyczną postacią, ale żywym człowiekiem, politycznym wirtuozem, którego geniusz na trwałe odcisnął ślad na kartach historii Niemiec, Polski i całej Europy.

Bismarck. Żelazny Kanclerz Jean-Paula Bleda, znawcy historii Niemiec i Austrii, autora wielu książek poświęconych dziejom Niemiec i Austro-Węgier XIX wieku, to pierwsza tak kompletna biografia jednego z najwybitniejszych wodzów w historii wydana na polskim rynku. Bled, nie pisząc klasycznego podręcznika, inspiruje do zgłębiania tematu. Książka, choć napisana lekkim stylem, jest bogatym kompendium wiedzy o historii Europy Środkowej, wnosi także wiele do zrozumienia późniejszych procesów wyzwalania się narodów spod dominacji austro-węgierskiej i niemieckiej oraz burzliwych wydarzeń XX wieku.

Autor skupia się na politycznej roli kanclerza, a w tle podaje szczegóły życia prywatnego. Buduje bogaty portret Bismarcka, nie przeciążając tekstu faktami, datami, mozolnymi relacjami – splata je tak, że nawet bez głębszej wiedzy o epoce czytelnik poznaje proces przebudowy państwa niemieckiego. Bled śledzi historię Prus, które musiały walczyć o swą rolę pod dominacją austriackiego domu Habsburgów, by stworzyć potem nowoczesne państwo niemieckie, gdzie funkcjonuje konstytucja, są wolne wybory i ubezpieczenia społeczne. Równocześnie autor ukazuje inne oblicze tego państwa – kraju, gdzie króluje Kulturkampf, partie mają znaczenie tylko pozorne, zaś król, a potem cesarz jest tylko marionetką. Burzliwe dzieje XIX wieku ukazane są w perspektywie wybitnej jednostki, jaką bez wątpienia był Bismarck. Książka to historiozoficzna propozycja, której lektura pomaga zrozumieć także współczesną myśl polityczną. Bismarck. Żelazny Kanclerz to nie tylko sylwetka polityczna i psychologiczna wodza, ale również kompendium wiedzy o systemie rządów charakterystycznych dla XIX wieku.

Jean Paul Bled to specjalista od historycznych biografii i jeden z najbardziej cenionych badaczy dziejów europejskich dynastii. Przez wiele lat autor był dyrektorem studiów germańskich na Uniwersytecie w Strasburgu i uznawany jest za wybitnego znawcę politycznych stosunków francusko-niemieckich.

Jean-Paul Bled Bismarck. Żelazny Kanclerz
Premiera: 18 września 2013 roku
Muza SA

Dodaj komentarz