• 2013-09-14

Sesja naukowa z okazji jubileuszu 20-lecia kwartalnika Kultura Współczesna

19 września w budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w Krakowie odbędzie się sesja jubileuszowa kwartalnika Kultura Współczesna. Będzie ona okazją do uczczenia dwudziestu lat historii pisma, jak i ludzi, którzy tworzyli je na przestrzeni lat. Sesja odbędzie się w ramach pierwszego dnia II Zjazdu Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego w Krakowie.

Logo jubileuszu „Kultura Współczesna” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Logo jubileuszu „Kultura Współczesna” (źródło: materiały prasowe organizatora)

W okresie dwudziestu lat na łamach kwartalnika Kultura Współczesna opublikowanych zostało ponad 1300 artykułów naukowych, recenzji i komentarzy autorstwa około 500 badaczy. Wśród autorów byli publikowało wielu uznanych badaczy takich jak nieżyjący już prof. prof. Marcin Czerwiński, Andrzej Siciński, Sław Krzemień-Ojak, Aldona Jawłowska jak i dzisiaj aktywnych naukowo – prof. Anna Zeidler-Janiszewska, Zygmunt Bauman, Krzysztof Moraczewski czy Andrzej Mencwel.

Pismo było i wciąż jest miejscem prezentacji nowych koncepcji związanych z szeroko pojętym kulturoznawstwem, towarzyszy swymi komentarzami nowym zjawiskom w kulturze i społeczeństwie. W swojej naukowej formule wciąż jest przestrzenią dialogu dotyczącego miejsca nauk o kulturze w obszarze akademii, jak i w społeczeństwie. Z okazji jubileuszu pisma większość artykułów, które ukazały się w ciągu ostatnich dwudziestu lat w piśmie, będzie dostępna w wersji elektronicznej w darmowym archiwum na stronie kwartalnika.

Poza częścią historyczną, czas sesji zajmie dyskusja prowadzona przez doktora Krzysztofa Abriszewskiego, a w której udział wezmą związani z pismem naukowcy (prof. Ewa Rewers, prof. Wojciech Jerzy Burszta, prof. Marek Krajewski, prof. Tomasz Szlendak, dr Michał Filiciak, dr Andrzej W. Nowak). Tematem debaty będą Historie współczesności. Sesja będzie poświęcona z jednej strony próbie syntezy najważniejszych zmian, jakie zaszły w kulturze polskiej ostatniego dwudziestolecia, a którym towarzyszyło pismo, z drugiej zaś – refleksji nad dynamiką dominujących w badaniach kultury strategii badawczych.

Kwartalnik Kultura Współczesna. Teorie. Interpretacje. Praktyka wydawany jest nieprzerwanie od 1993 roku – najpierw przez Instytut Kultury, a od 2003 roku przez Narodowe Centrum Kultury. W 2006 roku pismo stało się forum Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego. W latach 2006-2009 roku w wydawanie pisma była zaangażowana Fundacja Kultury użyczając lokalu na siedzibę redakcji. Aktualny skład redakcji tworzą prof. Andrzej Gwóźdź (redaktor naczelny), Anna Wieczorek (zastępczyni redaktora naczelnego), Bartosz Raducha (sekretarz redakcji) oraz dr Roman Chymkowski. Na mapie polskich czasopism naukowych poświęconych kulturze Kultura Współczesna sytuuje się między Przeglądem Kulturoznawczym a Kultura Popularną.

Sesja jubileuszowa kwartalnika Kultura Współczesna
Sesja odbędzie się 19 września 2013 roku o godzinie 17.30
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ w Krakowie

Dodaj komentarz