• 2013-09-14

Jan Bułhak z Gdańskiej Galerii Fotografii prosto do Paryża

Od 10 września w Polskiej Bibliotece w Paryżu można oglądać wystawę ze zbiorów Działu Fotografii MNG pt. Wilno i Wileńszczyzna w obrazach fotograficznych Jana Bułhaka.

Fot. Jan Bułhak. Wilno, okolice Ostrej Bramy (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fot. Jan Bułhak. Wilno, okolice Ostrej Bramy (źródło: materiały prasowe organizatora)

Na wystawę składa się 26 fotografii Jana Bułhaka z lat 1910 – 1930 oraz 40 diapozytywów. Prezentowany zbiór prac Jana Bułhaka można podzielić tematycznie na dwie części. Pierwsza z nich ukazuje pejzaż Wileńszczyzny, druga to dokumentacja architektury Wilna. Ekspozycja wystawy została u wzbogacona oryginalnym maszynopisem autorstwa Jana Bułhaka, którego jeden z siedmiu egzemplarzy posiada w swoich zbiorach Gdańska Galeria Fotografii, Dział Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Wystawa jest efektem wieloletniej współpracy, łączącej Muzeum Narodowe w Gdańsku i Bibliotekę Polską w Paryżu. Jan Bułhak uznawany jest za ojca i legendę fotografiki polskiej , którego działania wpłynęły na kształt polskiej fotografii XX w.

Jan Bułhak to wybitny teoretyk, i pedagog, który wniósł ogromny wkład w organizację życia artystycznego, skupionego na medium fotograficznym. Dzięki jego kontaktom od 1909 r. z głównymi przedstawicielami piktoralizmu, zrzeszonymi w Foto – Klubie w Paryżu, Polska zawdzięcza pierwsze teoretyczne rozprawy poświęcone fotografii, co doprowadziło do ogłoszenia przez artystę w 1929 r. terminu fotografika , równoznacznego z pojęciem fotografii artystycznej.

Jan Bułhak to artysta o romantycznej i wrażliwej duszy. Fotografie rejestrujące jego kraj lat dziecinnych to wizualna opowieść o tęsknocie za czasem i atmosferą dzieciństwa. Zamiłowanie do romantycznych pejzaży, chmur, wiejskich chałup, dworków, wysmakowane stadia chmur nad polami to niemal malarskie obrazy, które przenoszą widza idylliczną krainę podwileńskich okolic. W kadrach dokumentujących Wilno zauważyć możemy przemyślaną kompozycję oraz uchwycony odpowiedni moment oświetlenia bryły świątyni, często wyłaniającej się z cienia. Widoczna na fotografiach gra światła i cienia, zdradzają, że raczej za obiektywem kryje się wrażliwość fotograficzna artysty niż reporterskie oko dokumentalisty.

Ekspozycja wystawy została u wzbogacona oryginalnym maszynopisem autorstwa Jana Bułhaka, którego jeden z siedmiu egzemplarzy posiada Dział Fotografii Muzeum Narodowego w swojej bibliotece. Dodatkowo na wystawie będą prezentowane książki autorstwa Jana Bułhaka pochodzące z lat 30., które w tej chwili mają ogromną wartość jako ślad teoretycznych rozpraw autora na temat fotografii oraz stanowią ważny element dokumentacyjny uatrakcyjniający ekspozycję. Na wystawie będzie można również zobaczyć specjalnie przygotowane stanowisko prezentujące diapozytywy szklane Jana Bułhaka oraz stanowisko z prezentacja multimedialną .

Fotografie i diapozytywy autorstwa Jana Bułhaka w Polskiej Bibliotece w Paryżu są pierwszą prezentacją niezwykle cennego fragmentu kolekcji Gdańskiej Galerii Fotografii za granicą.

MB

Wilno i Wileńszczyzna w obrazach fotograficznych Jana Bułhaka
Ekspozycja ze zbiorów Działu Fotografii Muzeum Narodowego w Gdańsku
Wystawę można oglądać od 10 do 27 września 2013 roku
Polska Biblioteka w Paryżu

Dodaj komentarz