• 2013-09-11

Kongres Kultury w Radomsku

Miejski Dom Kultury w Radomsku zaprasza do wzięcia udziału w Kongresie Kultury w Radomsku w dniach od 12 do 14 września.

Kongres Kultury w Radomsku – logo (źródło: materiały prasowe)

Kongres Kultury w Radomsku – logo (źródło: materiały prasowe)

Do Radomska przyjadą wybitni znawcy zagadnień kultury – naukowcy i praktycy, animatorzy i zarządzający instytucjami i organizacjami kultury, twórcy. Wykład inauguracyjny na temat kultury lokalnej i budowania tożsamości wygłosi prof. dr hab. Joanna Kurczewska. 

Kongres Kultury w Radomsku to pierwsze w tym mieście twórcze spotkanie ludzi, dla których kultura jest czymś bliskim i ważnym – animatorów, nauczycieli, przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń kulturalnych, samorządowców, organizatorów życia kulturalnego, dziennikarzy gotowych do dyskusji nad rozwojem kultury w mieście i regionie.

Wobec coraz bardziej zmieniającej się rzeczywistości, wirtualizacji wielu sfer życia, organizatorzy chcą dyskutować nad najistotniejszymi sprawami dla instytucji kultury, w tym jak szukać nowoczesnych metod kształtowania animatorów i edukatorów, skąd czerpać wiedzę o potrzebach kulturalnych mieszkańców, aby jak najlepiej wykorzystać istniejący potencjał ludzi i miejsc.

Pięć lat przed 50-tką to dobry moment, by z perspektywy takiej instytucji jak Miejski Dom Kultury w Radomsku spojrzeć na całokształt rozwoju kultury w regionie, ale przede wszystkim zastanowić się nad wyzwaniami i szansami stojącymi przed instytucjami i organizacjami w gminach oraz średnich i małych miastach.

Kongresowi towarzyszyć będą koncerty, wystawy i spektakle teatralne.

Kongres Kultury
Od 12 do 14 września 2013 roku
Radomsko

Dodaj komentarz