• 2013-09-11

Kryminalna Konferencja Bibliotekarzy

Miasto Wrocław, Instytut Książki i Wydawnictwo EMG zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych, w którym nagrodą będzie udział w III Kryminalnej Konferencji Bibliotekarzy, odbywającej się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kryminału 2013. Konferencja i szkolenie rozpocznie się 10 października i potrwa do 13 października.

Międzynarodowy Festiwal Kryminału 2013 – logo (źródło: materiały prasowe)

Międzynarodowy Festiwal Kryminału 2013 – logo (źródło: materiały prasowe)

W ramach prac konkursowych uczestnicy powinni przygotować dwustronicowy opis imprezy, którą chcieliby zorganizować w swojej placówce. Praca powinna uwzględniać jedynie merytoryczną koncepcję planowanego wydarzenia, ze szczególnym uwzględnieniem: rodzaju imprezy, uzasadnienia wyboru formy i tematu wydarzenia, nazwisk zaproszonych gości, czasu trwania, sposobu promocji i ewentualnych imprez towarzyszących.

Nagrodą dla wyróżnionych w konkursie będzie udział w III Kryminalnej Konferencji Bibliotekarzy.

Konferencja odbędzie się w dwuetapowo – pierwsze dwa dni będą poświęcone wykładom dla bibliotekarzy i pracy wokół interesujących ich zagadnień, pozostałe dwa szkoleniu z zakresu organizacji imprez, zakończonemu przygotowaniem wzorcowego projektu imprezy. Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony certyfikatem podpisanym przez Dyrektora Instytutu Książki Grzegorza Gaudena oraz Dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2013 Irka Grina.

Konferencja będzie miała charakter zamknięty. Uczestnicy wysłuchają dwóch wykładów dziennie w cyklach 45-minutowych. Wśród wykładowców znajdą się: Borys Lankosz, Zygmunt Miłoszewski, Wojciech Orliński, Irek Grin. Wykłady będą dotyczyć zarówno historii literatury kryminalnej, jak i obecnych trendów gatunku, zagadnień adaptacji filmowej i wątków literackich w kinie gatunkowym. Po każdym wykładzie przewidziano rozmowę z wykładowcą i dyskusję. Szkolenie zostanie przeprowadzone w dwóch grupach po 10 osób i poprowadzą je organizatorzy i pracownicy najważniejszych festiwali literackich w Polsce, których zadaniem będzie praca z uczestnikami zarówno w zakresie oceny ich aplikacji konkursowych, jak i stworzenia wspólnego projektu modelowego wydarzenia.

Celem konferencji i szkolenia jest poszerzanie wiedzy bibliotekarzy o historii powieści kryminalnej, a także jej obecnym stanie, najpopularniejszych trendach, najważniejszych nazwiskach. Nie mniej ważnym celem jest wymiana doświadczeń oraz próba uświadomienia, że działalność proczytelnicza zarówno w trakcie pracy z użytkownikami bibliotek, jak i podczas organizacji imprez literackich może i powinna być realizowana poprzez promowanie literatury popularnej.‬

III Kryminalna Konferencja Bibliotekarzy
Termin nadsyłania prac: 26 września 2013 roku
Ogłoszenie listy zakwalifikowanych uczestników: do 30 września 2013 roku
Czas trwania: od 10 do 13 października 2013 roku
Wrocław

Dodaj komentarz