• 2013-09-10

Obchody Dnia Pamięci Ofiar Gestapo

W dniach od 13 do 14 września w Krakowie odbędą się coroczne obchody Dnia Pamięci Ofiar Gestapo. Dzień ten upamiętnia przejęcie przez niemieckie formacje policyjne Domu Śląskiego (13 września 1939), w którym dziś znajdują się zabytkowe cele aresztu gestapo z zachowanymi inskrypcjami więźniów – wstrząsającym dokumentem niemieckiej okupacji miasta, nad którymi sprawuje pieczę Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Dzień Pamięci Ofiar Gestapo, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (źródło: materiały prasowe)

Dzień Pamięci Ofiar Gestapo, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (źródło: materiały prasowe)

W 2007 roku Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, pragnąc zachować w pamięci krakowian i Małopolan tragiczną historię domu przy ul. Pomorskiej 2, zainicjowało w oddziale Ulica Pomorska coroczne obchody Dnia Pamięci Ofiar Gestapo. W obchodach biorą udział kombatanci, przedstawiciele władz państwowych i lokalnych, kompania honorowa Wojska Polskiego, orkiestra wojskowa, uczniowie krakowskich szkół oraz mieszkańcy Krakowa i Małopolski.

W tym roku w ramach obchodów Dnia Pamięci Ofiar Gestapo odbędzie się m.in. sesja pt. Polskie Państwo Podziemne w edukacji obywatelskiej. Jak i po co? Jej celem jest wymiana doświadczeń w zakresie edukacji młodzieży w muzeach oraz instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym i Armii Krajowej. Organizatorzy zapraszają również do udziału w grze miejskiej pt. Tarcza Rolanda. Śladami konspiracji ziemiańskiej w Krakowie i turnieju edukacyjnej gry planszowej ZnajZnak.

Gra Tarcza Rolanda. Śladami konspiracji ziemiańskiej w Krakowie poświęcona jest ziemianom działającym w AK . Tytuł gry nawiązuje do kryptonimu paramilitarnej organizacji wspomagającej Armię Krajową. Wykorzystując autentyczne miejsca na mapie miasta, organizatorzy proponują uczestnikom zanurzenie się w historię, która rozgrywała się w nieodległej przeszłości, a której skutki odczuwalne są do dziś. Uczestnicy gry będą musieli zmierzyć się z tragicznym niekiedy doświadczeniem wojennym ziemian, bazując na źródłach, dokumentach i opowieściach dokonać własnych wyborów i ocen. Gra adresowana jest zarówno do szkół, jak i uczestników indywidualnych.

Patronem tegorocznych obchodów Dnia Pamięci Ofiar Gestapo jest Leon Krzeczunowicz, urodzony w 1901 roku w Jaryczowie k. Lwowa. Lata międzywojenne spędził, zarządzając swoim majątkiem w Jaryczowie. Po agresji Związku Sowieckiego na Polskę został aresztowany i skazany na śmierć. Uratowali go mieszkańcy Kamiennopola. Następnie udało mu się uciec do Krakowa. Organizował przerzuty oficerów przez węgierską granicę, od 1940 był współorganizatorem Uprawy, a także pełnił funkcję jej szefa w Okręgu Krakowskim. Przekazał wywiadowi AK meldunek o wyrzutniach rakiet V2 ukrytych w lasach tarnobrzeskich. Wyjeżdżając z Krakowa, został aresztowany 1 sierpnia 1944. Brutalne śledztwo trwało kilka miesięcy. Przetrzymywano go w więzieniach przy ul. Montelupich i przy ul. Pomorskiej 2, gdzie w celach zostawił napisy na ścianach. W grudniu 1944 roku osadzono go w KL Gross-Rosen, a w styczniu 1945 przeniesiono do KL Dora. 19 marca 1945 roku zginął w nieznanych okolicznościach.

Dzień Pamięci Ofiar Gestapo
Od 13 do 14 września 2013 roku
Kraków

Dodaj komentarz