• 2013-09-09

Poczet królów na Festiwalu Teatralnym w Brześciu

10 września spektakl Narodowego Starego Teatru w Krakowie Poczet Królów Polskich w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego zostanie zaprezentowany na XVIII Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Biała Wieża w Brześciu na Białorusi.

„Poczet Królów Polskich", rys. M. Tarkawian, Krzysztof Smagała (źródło: mat. prasowe)

„Poczet Królów Polskich", rys. M. Tarkawian, Krzysztof Smagała (źródło: mat. prasowe)

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Biała Wieża to największe wydarzenie teatralne na Białorusi. Wyjątkowość przedsięwzięcia polega na tym, że program festiwalu łączy wszystkie formy współczesnej sztuki teatralnej: dramat akademicki, współczesny dramat eksperymentalny, spektakle teatrów lalek, przedstawienia uliczne, teatr taneczny itp. Corocznie na festiwalu pracuje międzynarodowe jury, w którego skład wchodzą wybitni specjaliści, wyznaczający twórcze oblicze współczesnego teatru i jego poziom artystyczny.

Podstawowym celem międzynarodowego festiwalu jest prezentacja dokonań teatrów narodowych, które łączą poszukiwania nowych środków wyrazu z dążnością do zachowania klasycznych tradycji scenicznych. Do tej pory w białoruskim festiwalu wzięły udział zespoły teatralne z 53 krajów świata. Spektaklowi Narodowego Starego Teatru towarzyszyć będzie bogaty program wydarzeń okołoteatralnych:

  • sceniczne czytanie dramatu Szajba Małgorzaty Sikorskiej-Miszuk w wykonaniu aktorów białoruskich, przygotowane przez Weronikę Szczawińską i Agnieszkę Jakimiak
  • warsztaty Nowe media w teatrze prowadzone – przez Krzysztofa Garbaczewskiego i Roberta Mleczko
  • warsztaty Programowanie repertuaru w teatrze – prowadzone przez Sebastiana Majewskiego
  • warsztaty z krytyki teatralnej – prowadzone przez Romana Pawłowskiego

Program polski prezentowany podczas festiwalu w Brześciu zorganizowany został we współpracy Instytutu Adama Mickiewicza, Narodowego Starego Teatru oraz East European Performing Arts Platform.

Poczet Królów Polskich w ramach XVIII Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Biała Wieża:
10 września 2013 roku
Brześć

Dodaj komentarz