• 2013-09-09

Morza polskich poetów

30 września nakładem wydawnictwa słowo/obraz terytoria ukaże się antologia wierszy i wypowiedzi Morza polskich poetów, które wybrał, opracował i opatrzył wstępem Zbigniew Jankowski.

„Morza polskich poetów” – okładka (źródło: materiały prasowe)

„Morza polskich poetów” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Książka jest spotkaniem poetów różnych pokoleń, artystycznych orientacji i światopoglądowych postaw. Łączy ich morze. Różne, a często nawet i przeciwstawne, są ich postawy wobec morza i poetyckiej morskości. W swoich utworach i korespondujących z nimi wypowiedziach współautorzy tego tomu (wśród nich także ci uważani za marynistów) dokumentują zaskakującą prawdę – poeta nie pisze na temat morza, ale morzem na temat siebie i swojego indywidualnego świata. Książka jest kontynuacją antologii Morze u poetów (1977), choć od swojej poprzedniczki różni się doborem nazwisk (który w pierwszej edycji był uwarunkowany m. in. wymogami cenzury), a także utworów (nieraz nawet całych zestawów autorskich). Antologię współtworzy około siedemdziesięciu znaczących poetów, a wśród nich Jarosław Iwaszkiewicz, Czesław Miłosz, Tadeusz Różewicz, Adam Zagajewski, Julia Hartwig, Artur Międzyrzecki, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Tadeusz Nowak, Urszula Kozioł, Ernest Bryll, Marzanna Kielar czy Tadeusz Dąbrowski.

Zbigniew Jankowski urodził się w roku 1931. To poeta, prozaik, krytyk. Był organizatorem i pierwszym prezesem Klubu Literackiego Kontakty w Rybniku oraz współorganizatorem Rybnickich Dni Literatury (1959–1965). Był także organizatorem pierwszej w Polsce grupy poetycko-plastycznej Reda w Kołobrzegu (1965–1971), programowo związanej z morzem. W latach 1971–1975 mieszkał we Wrocławiu, gdzie był założycielem i prezesem Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Marynistów Polskich. W latach 1979–1996 był jednym z inspiratorów i aktywnych uczestników społeczno-kulturalnych działań w gdańskim Duszpasterstwie Akademickim Ojców Dominikanów, a potem w Duszpasterstwie Środowisk Twórczych. Pływał na statkach rybackich i handlowych. Współpracował z wieloma pismami literackimi i społeczno-kulturalnymi. Członek SPP i PEN Clubu.

Od swego poetyckiego debiutu w roku 1956 wydał około trzydziestu książek, m.in.: Ciążenie morza (1970), Psałterz bałtycki (1974), Wiązanie tratwy (1976), Żywioł wszelki (1978), Według Jonasza (1983), Poezje wybrane (Biblioteka Poetów LSW, 1985), Falochrony (1987), Port macierzysty (1995), Morze przybywa z daleka (1997), Powiedz, Rabbi (1999), Słowo ostatnie i wciąż pierwsze (2000), Posłańcy żywiołu (2003), Ciernie wody (2003), OdpływSztuka ubywania (2005). Jest laureatem wielu nagród literackich, między innymi im. Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego, Świętego Brata Alberta, Włodzimierza Pietrzaka. Od roku 1975 mieszka w Sopocie.

Morza polskich poetów, wybór, wstęp, opracowanie Zbigniew Jankowski
Premiera: 30 września 2013 roku
słowo/obraz terytoria

Dodaj komentarz