• 2013-09-07

Czas na I Festiwal Sztuki Wideo Green Age

19 września rozpocznie się I Festiwal Sztuki Wideo Green Age, którego organizatorem jest Galeria Sztuki Najnowszej MOS w Gorzowie Wielkopolskim.

I Festiwal Sztuki Wideo Green Age w Gorzowie Wlkp., zaproszenie (źródło: materiały prasowe organizatora)

I Festiwal Sztuki Wideo Green Age w Gorzowie Wlkp., zaproszenie (źródło: materiały prasowe organizatora)

I Festiwal Sztuki Wideo Green Age to projekt cyklicznego festiwalu nowych technologii filmowych/krótkich form obrazu ruchomego, połączonego z konkursem na najciekawszą formę wideo i sympozjum. Konkurs organizowany jest w kooperacji z uczelniami artystycznymi w kraju i przeznaczony dla studentów ostatnich lat studiów na wydziałach multimediów oraz absolwentów tych uczelni, którzy ukończyli studia w ostatnich dwóch latach.

Sympozjum Krok po kroku do współczesności. Pod takim tytułem organizatorzy proponują seminarium badawcze, którego głównym zadaniem będzie próba analizy fenomenu sztuki nowych mediów zarówno ze strony stricte estetycznej, czyli jak najbardziej teoretycznej, oraz krytycznej, czyli z punktu widzenia samej praktyki bacznych obserwatorów i świadków życia artystycznego. Udział w nim zadeklarowali cenieni badacze i krytycy sztuki: dr Bożena Czubak, prof. Grzegorz Dziamski, prof. Ryszard Kluszczyński oraz dr Adam Sobota. /Bogusław Jasiński/

dr Bożena Czubak – historyk sztuki, prezes Fundacji PROFILE z Warszawy

prof. Grzegorz Dziamski – doktor filozofii, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, autor wielu szkiców i książek o współczesnej sztuce

prof. Ryszard W. Kluszczyński – wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, w latach 2001-2006 Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, w 2001 r., w Coker College, Hartsville S.C., USA, od 2003 r. w PWSFTViT w Łodzi. Prezentował programy filmów awangardowych i sztuki wideo oraz wystawy instalacji medialnych na licznych festiwalach, w muzeach i ośrodkach artystycznych na całym świecie, współpracownik licznych pism artystycznych, ekspert Komitetu Kinematografii, członek rad i komitetów programowych międzynarodowych sympozjów, muzeów i galerii.

prof. Józef Robakowski – wykładowca PWSFTViT w Łodzi. Jedna z ważniejszych postaci polskiej sztuki współczesnej, jego prace filmowe i fotograficzne weszły do kanonu światowej klasyki sztuki mediów. Współzałożyciel legendarnej grupy artystycznej Warsztat Formy Filmowej.

Małgorzata Sobolewska – absolwentka filmoznawstwa w Krakowskim Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dziennikarstwa w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu. Pracownik Muzeum Współczesnego Wrocław. Specjalizuje się w sztuce nowych mediów.

dr Adam Sobota – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii, znawca fotografii, pracownik Muzeum Narodowego we Wrocławiu w Dziale Sztuki Współczesnej, wykładowca, autor licznych publikacji z zakresu fotografii artystycznej i problematyki sztuki współczesnej.

1. Festiwal Sztuki Wideo Green Age
Festiwal odbędzie się w dniach od 19 do 21 września 2013 roku
Galeria Sztuki Najnowszej MOS w Gorzowie Wielkopolskim

Dodaj komentarz