• 2013-09-06

Pawilon wystawowy inspirowany drewnianą architekturą Podlasia

8 września o godz. 14.00 Galeria Arsenał w Białymstoku zaprasza do Ogrodu Branickich na plenerowe otwarcie pawilonu wystawowego inspirowanego drewnianą architekturą Podlasia.

Pawilon wystawowy inspirowany drewnianą architekturą Podlasia, proj. Agnieszka Kacprzak, Łukasz Szczepanowicz (źródło: materiały prasowe organizatora)

Pawilon wystawowy inspirowany drewnianą architekturą Podlasia, proj. Agnieszka Kacprzak, Łukasz Szczepanowicz (źródło: materiały prasowe organizatora)

Celem projektu jest przypomnienie tradycji zdobnictwa drewnianych budynków mieszkalnych na Podlasiu poprzez twórcze odniesienie się do jego autentycznych wzorów oraz ich interpretację przy wykorzystaniu współczesnych rozwiązań technologicznych i projektowych. Integralną częścią pawilonu jest wystawa drewnianego budownictwa Podlasia. Zdobnictwo prezentowane jest poprzez wybrane elementy zdobnicze twórców i miejsca z nimi związane. Autorzy projektu przez ostatnich parę miesięcy starali się dotrzeć do lokalnych rzemieślników, cieśli, twórców sztuki ludowej bądź osób spokrewnionych w celu poznania najbardziej charakterystycznych dla danego wykonawcy lub regionu wzorów. Zdobyte w czasie tego procesu wzory-szablony zostały zaprezentowane w pawilonie. Zdaniem autorów projektu są to przedstawienia charakterystycznych zdobień występujących w różnych rejonach Podlasia. W obiekcie oryginalne wzory zostały zastosowane w inny sposób niż jest to spotykane w tradycyjnych obiektach. Intencją autorów jest nadanie nowej wartości tradycyjnym elementom zdobnictwa i stworzenie dialogu pomiędzy tradycją a współczesnością.

Zdobnictwo architektury drewnianej Podlasia rozwinęło się na obszarze poddanym kilkusetletniemu oddziaływaniu przenikania się wielu kultur. Projekt inspirowany jest wielokulturowością regionu i różnorodnym podejściem do tematu architektury drewnianej w obrębie różnych kultur.

Kształt pawilonu zbudowany jest z dwóch form zaczerpniętych z krajobrazu wielokulturowej podlaskiej architektury drewnianej. W zależności od tego, z której strony jest obserwowany, obiekt przybiera różne formy. Z jednej strony, pawilon jest inspirowany zdobioną formą trójkątnego szczytu domu. Z drugiej strony, hiperboliczne kształty pojawiające się w obiekcie inspirowane są popularnymi w krajobrazie Podlasia formami tatarskich i cerkiewnych kopuł architektury sakralnej.

Organizator: Galeria Arsenał w Białymstoku.

Pawilon wystawowy inspirowany drewnianą architekturą Podlasia, proj. Agnieszka Kacprzak, Łukasz Szczepanowicz (źródło: materiały prasowe organizatora)

Pawilon wystawowy inspirowany drewnianą architekturą Podlasia, proj. Agnieszka Kacprzak, Łukasz Szczepanowicz (źródło: materiały prasowe organizatora)

Plenerowe otwarcie pawilonu wystawowego inspirowanego drewnianą architekturą Podlasia.
Projekt: Agnieszka Kacprzak, Łukasz Szczepanowicz
Od 8 września do 31 października 2013 r.
Osuszony staw Ogrodu Branickich, od strony ul. Legionowej
Białystok

Dodaj komentarz