• 2013-09-05

Open call: Dizajn dla różnorodności

Warszawska fundacja Bęc Zmiana zaprasza do nadsyłania propozycji i projektów odpowiadających na pytanie: jak projektować miasto zrównoważone i różnorodne, z poszanowaniem potrzeb różnych grup mieszkańców?

Dizajn_Wawa 2013: Koegzystencja / Open call: Dizajn dla różnorodności (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dizajn_Wawa 2013: Koegzystencja / Open call: Dizajn dla różnorodności (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jury czeka na propozycje z zakresu m.in. architektury, dizajnu, projektowania, urbanistyki, socjologii i innych. Do nadsyłania propozycji organizatorzy zapraszają zarówno osoby indywidualne jak i interdyscyplinarne zespoły grupujące dizajnerów, projektantów, architektów, absolwentów/studentów wydziałów projektowych jak i mieszkańców miast.

Open call realizowany jest w ramach tegorocznej edycji projektu Dizajn_Wawa 2013: Koegzystencja. Działanie ma na celu wyłonienie projektów i prac teoretycznych proponujących rozwiązania projektowe sprzyjające przywróceniu różnorodnych form korzystania z przestrzeni miasta zamieszkującym je różnym grupom ekonomicznym, społecznym oraz wiekowym.

Efektem zaproszenia będzie wystawa, na której zostaną zaprezentowane co najmniej 3 najlepsze propozycje wybrane przez jury w składzie: Joanna Erbel, Joanna Kusiak, Grzegorz Piątek, Aleksandra Wasilkowska. Wystawie towarzyszyć będzie dyskusja.

Termin nadsyłania prac: 20.10.2013

Jury Open call:

  • Joanna Erbel – socjolożka, fotografka. Doktorantka w Instytucie Socjologii UW, gdzie pisze doktorat o roli aktorów nie-ludzkich w przemianie przestrzeni miejskiej. Współzałożycielka Stowarzyszenia Duopolis, członkini Krytyki Politycznej. Redaktorka Magazynu Miasta.
  • Joanna Kusiak – socjolożka, aktywistka miejska, laureatka nagrody START Fundacji Nauki Polskiej, współautorka książki Chasing Warsaw/Goniąc Warszawę, pisze książkę o Warszawie i pojęciu chaosu w studiach miejskich.
  • Grzegorz Piątek – naczelnik Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej m.st. Warszawy. Krytyk architektury i kurator, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (2006).
  • Aleksandra Wasilkowska – architektka, wiceprezeska Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP. Prowadzi pracownię w Warszawie. W 2010 roku reprezentowała Polskę wspólnie z artystką Agnieszką Kurant na XII Międzynarodowym Biennale Architektury w Wenecji projektem Emergency Exit.

Dizajn_Wawa 2013: Koegzystencja / Open call: Dizajn dla różnorodności
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 20 października 2013 r.

Dodaj komentarz