• 2013-09-04

Trzeci numer kwartalnika Akcent

W sprzedaży pojawił się nowy numer kwartalnika literackiego Akcent.

„Akcent”, nr 3, 2013 – okładka (źródło: materiały prasowe)

„Akcent”, nr 3, 2013 – okładka (źródło: materiały prasowe)

W najnowszym tomie Akcentu na szczególną uwagę zasługuje historycznoliteracka rekonstrukcja drogi, jaka przebyli emigranci polscy do USA po drugiej wojnie światowej, opracowana przez Bogusława Wróblewskiego na podstawie listów Jana Leszczy do Jana Kowalika. Intrygujące są również nowatorskie eseje o stosunku Białorusinów do unii polsko-litewskiej, motywach Chopinowskich w muzyce rockowej, lubelskim kabarecie Loża 44 oraz o twórczości Stanisława Baja, ostatniego romantyka w malarstwie polskim. Wielbicieli poezji ucieszą nowe przekłady liryków Konstandinosa Kawafisa oraz znakomite wiersze współczesnych polskich poetów, m.in. Marka Danielkiewicza, Michała Jagiełły, Ewy Mazur i Macieja Meleckiego. Z prozy godne polecenia są opowiadania Łukasza Suskiewicza i Imrego Laurinyecza, a także obszerny fragment amerykańskiego dziennika Anny Frajlich.

Spis treści

Marek Danielkiewicz: wiersze / 7

Emigracyjna odyseja w listach – Bogusław Wróblewski: artykuł wstępny / 11

Emigracyjna odyseja w listach – listy Jana Leszczy do Jana Kowalika / 28

Łukasz Suskiewicz: Bydle / 63

Michał Jagiełło: wiersze / 66

Małgorzata Krakowiak: Kraj wielkich nadziei i widma przeszłości. O powieściach Diane Armstrong / 70

Ewa Mazur: wiersze / 77

Anna Frajlich: Pięć miesięcy z życia (1990) / 80

Maciej Melecki: wiersze / 93

Imre Laurinyecz: Ucieczka / 96

Karolina Przesmycka: Dziady nad Rzeczpospolitą. O tym, jak Białorusini chcą wskrzesić unię polsko-litewską / 99

Samantha Kitsch: wiersze / 106

Adam Binduga: Goryle / 108

Małgorzata Szlachetka: Kabaret bez numerów / 113

Konstandinos Petrou Kawafis: wiersze / 118

Przekroje

Wybory, opracowania, syntezy
Bartłomiej Krupa: Cień zagłady [Następstwa zagłady Żydów. Polska 1944–2010, red. Feliks Tych, Monika Adamczyk-Garbowska]; Małgorzata Szlachetka: Dehnel nie rozmienia się na drobne [Jacek Dehnel Młodszy księgowy. O książkach, czytaniu i pisaniu]; Marcin Orliński: W stanie rozproszenia [Arkadiusz Bagłajewski Mapy dwudziestolecia 1989–2009. Linie ciągłości]; Dominika Kurek: Polskie smoki i polscy rycerze [Małgorzata Tkacz Baśnie zbyt prawdziwe. Trzydzieści lat fantasy w Polsce]; Karolina Ewa Wieliczko: Zawsze (poza) fragment [Jacek Łukasiewicz TR]; Rafał Czekaj: Erudyta na szańcach kultury masowej [Umberto Eco Po drugiej stronie lustra i inne eseje]; Arkadiusz Bagłajewski: Obecność romantyzmu [Magdalena Rabizo-Birek Romantyczni i nowocześni. Formy obecności romantyzmu w polskiej literaturze współczesnej] / 122

Plastyka
Lechosław Lameński: Ekspresyjne portrety i nostalgiczne pejzaże Stanisława Baja, ostatniego romantyka w malarstwie polskim / 149

Muzyka
Jarosław Sawic: Między artyzmem a banałem. Motywy szopenowskie w muzyce rockowej / 158

Teatr
Magdalena Jankowska: Wesołe czarnowidztwo / 167

Bez tytułu
Leszek Mądzik: Park / 172

Namiętności
Marek Danielkiewicz: Fotografie / 174

Noty
Krystyna Rybicka: 100 lat / 100 x Malewicz. Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi / 176

Kwartalnik Literacki Akcent
nr 3 (133) 2013

Dodaj komentarz