• 2013-09-04

Dar Arianny Sartori i Raffaela Donati w Gdańsku

Do 8 września w Oddziale Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku będzie można oglądać pierwszy publiczny pokaz Daru Arianny Sartori in Donati von Gralath i Raffaela Donati von Gralath.  W ramach ekspozycji można obejrzeć portrety rodzinne oraz dokumenty związane z historią rodziny von Gralath – jednego ze znamienitych dawnych rodów, niezwykle zasłużonych dla historii miasta.

Na portrecie: Daniel Gralath, gdański burmistrz, naukowiec i fundator lipowej alei we Wrzeszczu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Na portrecie: Daniel Gralath, gdański burmistrz, naukowiec i fundator lipowej alei we Wrzeszczu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Spadkobierczyni rodu Gralathów, mieszkająca we Florencji Arianna Sartori in Donati von Gralath, wdowa po Raffaelu Donati von Gralath, przekazała do Muzeum Narodowego w Gdańsku niezwykle drogocenny dar: 12 obrazów (11 obrazów to portrety rodzinne i portret króla Stanisława Augusta Poniatowskiego) i dokumenty związane z historią rodziny von Gralath, jednego ze znamienitych gdańskich rodów.

Wśród dokumentów znajduje się między innymi nadanie szlachectwa rodzinie Gralathów. Rodzina Gralathów przybyła do Gdańska z Ratyzbony, najstarsza wzmianka o niej pochodzi z księgi miejskiej w Ratyzbonie, gdzie w 1621 roku został wpisany Ulrich Gralath. Jeden z jego synów Johann Ulrich przeniósł się do Gdańska, a jego potomkowie przez następne 200 lat sprawowali w Gdańsku ważne urzędy i z oddaniem działali dla dobra miasta.

Cenne pamiątki należały do rodziny jej męża prof. Raffaele Donati von Gralath, którego dziadek Max Carl Georg wyjechał razem ze swoją żoną Emily Newton do Florencji. Najstarszy z obrazów przedstawia Daniela Gralatha, burmistrza Gdańska, założyciela Towarzystwa Przyrodniczego w Gdańsku, uzdolnionego naukowca i fundatora dzisiejszej Alei Zwycięstwa.

Kolejny wizerunek przedstawia jednego z dwóch synów Carla Friedricha – Stanislausa Carla, którego ojcem chrzestnym był król Stanisław August Poniatowski, stąd w zbiorze portret władcy. Drugi syn Carla Friedricha, Friedrich Wilhelm miał trzech męskich potomków, ale dwóch z nich zmarło bezpotomnie (portret jednego z nich Carla Alexandra należy do zbioru).

Jednocześnie do Gdańska została przywieziona rodzinna Biblia rodu Gralathów, pochodząca z 1711 roku. Biblia składa się z dwóch dużych woluminów: Stary i Nowy Testament, wspaniale ilustrowana kilkuset miedziorytami, zachowana w bardzo dobrym stanie, zawierająca rodzinny herb i testament Johana Ulricha Gralatha z 1719 roku, w którym zapisuje biblię swojemu potomkowi. Biblię zakupił Prezydent miasta Gdańska dla Biblioteki PAN.

Dar Arianny Sartori in Donati von Gralath i Raffaela Donati von Gralath
Wystawę można oglądać od 20 sierpnia do 8 września 2013 roku
Oddział Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku
ul. Toruńska 1
Gdańsk

Dodaj komentarz